Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej

Pytanie:

W jaki sposób dochodzi do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję tę zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawą o pomocy społecznej wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, która ubiega się o świadczenie. Nie ma żadnych przeszkód, aby wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony u osoby dorosłej prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe. Pomoc społeczną będzie mogła otrzymać zarówno osoba samotnie mieszkająca, jak i osoba żyjąca w rodzinie, o ile oczywiście będzie spełnione kryterium dochodowe.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne