Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

Pytanie:

Ustawa o ochronie praw lokatorów... wskazuje, że czynsz wolny może być stosowany po 31 XII 2004 r., do tego czasu jednak właściciele lokali, którzy je wynajmują mają swobodę w ustalaniu czynszu do granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu, mimo że czynsz regulowany w danej gminie wynosiłby mniej niż 3%. Kto zatem prowadzi zbiory danych dotyczących osób stosujących ten "wolny" czynsz i dane określające wysokość czynszu, aby można ustalić średnią stawkę w stosunkach wolnego najmu? Czy osoby wynajmujące mieszkania wczasowiczom bądź jeden pokój w swoim mieszkaniu okazyjnym lokatorom też muszą wyznaczać czynsz wyłącznie poniżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

Zasady dotyczące ustalania stawek czynszu regulowanego wywoływały i wywołują w dalszym ciągu ożywioną dyskusję. Pewne zamieszanie powstało w wyniku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział w Gdańsku, zgodnie z którym właściciele mieszkań, wobec których stosuje się ustawę o najmie i dodatkach mieszkaniowych mogą ustalać samodzielnie wysokość stawek czynszu regulowanego z uwzględnieniem ograniczeń ustawowych, dotyczących 3 % wartości odtworzeniowej lokalu. Tego stanowiska nie podzielił Sąd Najwyższy rozpoznający kasację od wspomnianego orzeczenia NSA, w którym zajął odmienne stanowisko i prawo do ustalania stawek czynszu regulowanego pozostawił do kompetencji rad gmin. W związku z powyższym trudno udzielić odpowiedzi, czy istnieją jakiekolwiek rejestry osób płacących czynsz regulowany. Nawet jeżeliby one istniały podlegałyby one ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ich udostępnienie było by uzależnione od zgody administrującego tymi danymi organu. Informacji co do średnich wysokości czynszu można szukać wśród danych statystycznych. Udzielając odpowiedzi na drugą część pytania należy wyraźnie zaznaczyć, iż ustawa o najmie lokali w kwestii czynszu regulowanego nie stosuje się do najmu lokali w ramach świadczonych usług najmu lokali dla celów turystycznych, a za taki należy uznać wynajmowanie lokali wczasowiczom. Jeżeli udostępnia się lokale okazjonalnie ustawa o najmie lokali, w tym i zasady ustalania czynszu regulowanego nie mają zastosowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Prawo Drogowe

Wczoraj 18:20:41 przez: Haagkbs00

Prawo Drogowe

Wczoraj 18:20:1 przez: Haagkbs00

22 tys za rachunki

Wczoraj 13:47:5 przez: Margorita