Skład majątku spadkowego

Pytanie:

Co może wejść w skład majątku spadkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skład majątku spadkowego

W skład majątku spadkowego wchodzą wszystkie prawa majątkowe zmarłego. Będzie tutaj chodziło o będące jego własnością nieruchomości oraz ruchomości, przysługujące mu prawa wynikające z umów (np. umowa rachunku bankowego, umowa ubezpieczenia na życie, także spółdzielcze prawa do lokalu, itd.) oraz pozaumowne (np. roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie o zwrot nakładów z majątku wspólnego lub na majątek osobisty itd.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: