Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

Pytanie:

Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

6.1.2005

Emeryt lub rencista, którzy prowadzą działalność pozarolniczą, nie muszą płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takie składki są dla nich dobrowolne. Jeśli zdecydują się oni na opłacanie tych składek, muszą także opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Do ubezpieczenia chorobowego nie mogą przystąpić. Natomiast obowiązkowa jest dla nich składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Potrzebujesz porady prawnej?