Służebność mediów

Pytanie:

Jestem właścicielem działki, dla której zapisana jest służebność mediów (służebność mediów na rzecz każdorazowych właścicieli mojej działki) w działkach wcześniejszych. Co daje mi taki zapis służebności mediów? Jakie mam prawa i czego mogę wymagać od właścicieli działek, na których ta służebność jest zapisana? Jeżeli działka obciążona znajduje się przy drodze gminnej, w której poprowadzone są media, a na działce obciążonej ich nie ma, to czy mogę z tej drogi poprowadzić media? Czy musi być na tej działce ustanowiona użyteczność na rzecz np. STOEN, PEGNIG ...itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służebność mediów

Służebność mediów obejmuje np. możliwość korzystania z elektryczności podłączonej na działce obciążonej, wody, gazu itp. Służebność ta umożliwia Panu żądanie dopuszczenia do działki obciążonej w celu skorzystania z tych mediów. Prawa wynikające z tej służebności to między innymi możliwość przeprowadzenia instalacji doprowadzającej w/w media do Pana działki bez konieczności ponownego ustalania szczegółów takiego rozwiązania. Proszę jednak przy tym pamiętać, iż owa służebność mediów de facto nie oznacza, iż ma Pan prawo korzystać z mediów sąsiada. Może Pan przeprowadzić wszelkie instalacje przez działkę sąsiada. Wynika z tego, iż może, a nawet powinien Pan przeprowadzić media ze wspomnianej drogi.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Służebność mediów

Służebność mediów

Właściciele gruntów, na których od lat sterczy słup wysokiego napięcia, muszą się pogodzić z jego obecnością. Służebność gruntowa może być bowiem ustanowiona na rzecz przedsiębiorstwa (...)Tak uznał Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku z 8 września 2006 r., przełamującym tradycyjną interpretację przepisów kodeksu cywilnego o służebnościach gruntowych, a zwłaszcza art. (...)

Czy można zasiedzieć tzw. służebność mediów?

Czy można zasiedzieć tzw. służebność mediów?

Przedsiębiorstwo przesyłowe może uzyskać trwałe prawo do korzystania z cudzej nieruchomości, jeśli należące do niego urządzenia znajdują się tam dostatecznie długo. Taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z 4 października 2006 r. Tym trwałym prawem jest służebność gruntowa, którą można nabyć także przez zasiedzenie. (...)Jeszcze do niedawna były wątpliwości, (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż płotów bocznych działki, w odległości  ok. 5-7 metrów od jej granic. Oprócz tych lin, diagonalnie, (...)

Webcast: Służebność przesyłu - Wpływ zmiany KC na przedsiębiorstwa energetyczne i zakłady przemysłowe

Webcast: Służebność przesyłu - Wpływ zmiany KC na przedsiębiorstwa energetyczne i zakłady przemysłowe

Wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywilny instytucja „służebności przesyłu", która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją (przesyłem) szeroko rozumianych mediów energetycznych, takich jak gaz, energia elektryczna czy ciepło. W wyniku wprowadzenia (...)

Webcast: Służebność przesyłu - Wpływ zmiany KC na przedsiębiorstwa energetyczne i zakłady przemysłowe

Webcast: Służebność przesyłu - Wpływ zmiany KC na przedsiębiorstwa energetyczne i zakłady przemysłowe

Wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywilny instytucja „służebności przesyłu", która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją (przesyłem) szeroko rozumianych mediów energetycznych, takich jak gaz, energia elektryczna czy ciepło. W wyniku wprowadzenia (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza czyjeś prawo własności. Zazwyczaj stronami takiej umowy są sąsiedzi, a jak powszechnie wiadomo, (...)

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia może być prawo własności lub użytkowania wieczystego.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione tylko na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i położonych (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale uzyskałem na to pisemną zgodę właściciela działki, zapłaciłem mu odszkodowanie - bez potwierdzenia. (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie? Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) oraz każdej rzeczy ruchomej. Można zasiedzieć także służebność gruntową oraz w pewnych warunkach użytkowanie wieczyste. Należy pamiętać, że nabycie własności (...)

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Nierzadko zdarza się, że mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tak się dzieje w przypadku gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebność osobista. Co się dzieje z obciążeniami? Czy hipoteka będzie oznaczała, że będziemy zobowiązani ją spłacić? A może będziemy musieli (...)

Forma ustanowienia służebności mieszkania - opinia prawna

Forma ustanowienia służebności mieszkania - opinia prawna

 Stan faktycznyCzy ustanowiona służebność osobista - zamieszkiwanie na czas nieokreślony lub przez całe życie - przeze mnie dla moich dzieci i wnuków napisana w formie mojej decyzji, a nie aktu notarialnego jest ważna, czy musi być koniecznie zawarty akt notarialny? Decyzję taką podjęłam w dniu 30.11.2002 r., w zamian za nie zwrócony im depozyt nieprawidłowy w (...)

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Od kiedy będzie można ustanawiać nową służebność?W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego prawa nową instytucję - służebność przesyłu, której unormowanie rozstrzygnie problemy związane z przeprowadzaniem przez (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem (...)

Nowa służebność przesyłu

Nowa służebność przesyłu

W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego prawa nową instytucję - służebność przesyłu, której unormowanie rozstrzygnie problemy związane z przeprowadzaniem przez nieruchomości urządzeń służących do doprowadzania lub (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Służebność przesyłu nie taka zła

Służebność przesyłu nie taka zła

W artykule „Służebność przesyłu: niedopracowana instytucja" („Rz" z 16 września) Piotr Wojnarski wskazuje na pewne wadliwości uregulowania tej instytucji w znowelizowanym 30 maja kodeksie cywilnym (DzU nr 116, poz. 731). (...)Po pierwsze: służebność przesyłu nie reguluje statusu urządzeń przesyłowych. Status prawny urządzeń określa art. 49 k.c.Służebność (...)

Opodatkowanie służebności przesyłu

Opodatkowanie służebności przesyłu

Coraz częściej, bardziej świadomi swoich praw właściciele nieruchomości  domagają się ustanowienia służebności przesyłu z tytułu korzystania przez przedsiębiorców ze znajdującej się na ich posesji  infrastruktury  i co za tym idzie otrzymywania stosownego wynagrodzenia z tego tytułu. Nie zawsze jednak strony umowy służebności przesyłowej wiedzą o obowiązkach (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku? Poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika - jeśli z niej będzie prowadzona egzekucja. Zajęta nieruchomość w razie nieuiszczenia należności (...)

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

    Stan faktyczny Rodzice w zamian za ustanowienie na ich rzecz prawa dożywocia obejmującego część domu (parter oraz lokal handlowy) przekazali mi własność nieruchomości. Aktualnie wspólnie chcemy wynająć pawilon handlowy, co do którego ustanowione jest prawo dożywocia. W akcie notarialnym i KW zapisane jest następujące prawo cytuję: przysługuje nieodpłatna (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Służebność przesyłu rozwiąże spory o słup na działce

Służebność przesyłu rozwiąże spory o słup na działce

Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem elektryczności, wody czy gazu będą mogły za wynagrodzeniem wykorzystywać do tego cudzą nieruchomość. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego wreszcie reguluje to uprawnienie. (...)  Wodociągi i elektrownie uzyskają więc trwałe prawo do korzystania z cudzych gruntów, oczywiście za wynagrodzeniem dla właściciela. Zapewni im to (...)

Błędy w zasadach ustanawiania służebności przesyłu?

Błędy w zasadach ustanawiania służebności przesyłu?

W nawiązaniu do artykułu Piotra Wojnarskiego („Służebność przesyłu: niedopracowana instytucja", „Rz" z 16 września) pragnę dodać kilka uwag.Po pierwsze: Wprowadzona instytucja służebności przesyłu nie odróżnia sytuacji, gdy:- urządzenia znajdują się na terenie nieruchomości, ale nie służą jej właścicielowi,- urządzenia służą właścicielowi nieruchomości (...)

Trwałe i widoczne urządzenie musi wznieść posiadacz służebności

Trwałe i widoczne urządzenie musi wznieść posiadacz służebności

W sprawie chodziło o zasiedzenie służebności gruntowej drogi dojazdowej. Przepis art. 292 k.c. wymaga - oprócz zwykłych ustawowych przesłanek nabycia przez zasiedzenie, jak np. korzystanie z cudzej nieruchomości przez odpowiedni czas, zależnie od dobrej lub złej wiary - aby korzystanie łączyło się z istnieniem  trwałego i widocznego urządzenia. Wnioskodawca, który (...)

Masz działkę? Odbiorą ci część praw

Masz działkę? Odbiorą ci część praw

Firmy zbudują tory lub wyciągi narciarskie na prywatnym terenie, nawet bez zgody właściciela gruntu. Rada Ministrów zajmie się jutro nowelizacją kodeksu cywilnego. Dokument został przygotowany przez resort sprawiedliwości. Ministerstwo chce zmienić prawo w taki sposób, by pozwalało kłaść tory na prywatnych działkach, bez konieczności ich wykupu. W uproszczeniu zadziała (...)

Nie tak łatwo pozbyć się służebności

Nie tak łatwo pozbyć się służebności

W dziale II pewnej księgi wieczystej wpisanych było kilka działek. Niektóre z nich były objęte służebnością gruntową, inne nie. Wnioskodawca wniósł o odłączenie z księgi wieczystej jednej - nieobciążonej - działki i założenie dla niej nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na jego rzecz. Referendarz sądowy tak też uczynił, ale jednocześnie (...)

Służebność po podziale nieruchomości

Służebność po podziale nieruchomości

Po podziale nieruchomości obciążonej służebnością gruntową, np. drogi koniecznej, nie przestaje ona istnieć i obciąża wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału. Z niedawnej uchwały Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 9/09) wynika, że służebność ta obciąża także te wydzielone części nieruchomości, na których służebność ta nie była wykonywana.Rzeczpospolita 07.05.2009 (...)

Służebność przesyłu oraz zadośćuczynienie dla rodziny

Służebność przesyłu oraz zadośćuczynienie dla rodziny

Polskie prawo dostało nowe narzędzie regulowania statusu instalacji przesyłowych na prywatnych działkach. Nowela kodeksu cywilnego weszła już w życie. Jak ważna to sprawa – obce instalacje na prywatnej działce – niech świadczy to, że dopuszczono nowe ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu. Polega ona na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz (...)

Czy za służebność drogi koniecznej należy się wynagrodzenie?

Czy za służebność drogi koniecznej należy się wynagrodzenie?

Czy w związku z ustanowieniem przez sąd służebności drogi koniecznej sąd może przyznać wynagrodzenie okresowe (miesięczne) wraz z wynagrodzeniem jednorazowym? Czy są jakieś zasady rządzące tym zagadnieniem (wynagrodzenie jednorazowe, okresowe czy łączone)? Jakieś stanowisko doktryny czy też orzecznictwa? Służebność drogi koniecznej ustanawiana jest wtedy, gdy nieruchomość nie (...)

Nowa „służebność przesyłu

Nowa „służebność przesyłu" i zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego

Na stanowisko Sejmu po wprowadzeniu poprawek przez Senat czeka ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają dotyczyć rozszerzenia możliwości umownego kształtowania statusu prawnego urządzeń przesyłowych, a także wprowadzić nowy rodzaj służebności. Nowelizacja ta ma przyczynić się do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej (...)

Co się dzieje ze służebnością przy podziale nieruchomości?

Co się dzieje ze służebnością przy podziale nieruchomości?

Po podziale nieruchomości obciążonej służebnością gruntową, np. drogi koniecznej, nie przestaje ona istnieć i obciąża wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału. Z niedawnej uchwały Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 9/09) wynika, że służebność ta obciąża także te wydzielone części nieruchomości, na których służebność ta nie była wykonywana.Gazeta Prawna, 07.05.2009 (...)

Rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym

Rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym

Służebność przesyłu, zadośćuczynienie za śmierć bliskiego, więcej organizacji społecznych w sprawach o odszkodowania – to tematy projektów rządu (...)Największym zainteresowaniem cieszy się nowela kodeksu cywilnego, która ma wprowadzić tzw. służebność przesyłu. W zamyśle autorów projektu nowa instytucja prawna powinna wyeliminować znaczną część sporów o posadowienie (...)

Zakład energetyczny zapłaci za przebiegający przez działkę kabel

Zakład energetyczny zapłaci za przebiegający przez działkę kabel

Zakład energetyczny i właściciela działki, przez którą poprowadzono instalacje, może wiązać umowa dzierżawy, a nie służebność, czyli właścicielowi należy się czynsz (...)Jako podstawę dowyliczenia żądanej sumy wzięli czynsz dzierżawny w tej okolicy. (...)Pełnomocnik państwa Z., adwokat Alicja Lachowska, przekonywała Sąd Apelacyjny, że o służebności w tym wypadku nie (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, szczególnego znaczenia nabiera kwestia udzielenia odpowiedzi na pytanie czy właściciel nieruchomości (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - nie żyją od kilkudziesięciu lat. Takie nieprzyjemne sytuacje podważają zaufanie ludzi do notariusza (...)

Wynagrodzenie za służebność wyklucza odszkodowanie

Wynagrodzenie za służebność wyklucza odszkodowanie

Na nieruchomości powódki w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zbudowane zostały – bez jej zgody - linie energetyczne ze słupami i stacją transformatorową. Ograniczyło to możliwość korzystania z nieruchomości. Elektrownia, która korzystała z tych urządzeń, nie miała formalnie ustanowionej służebności przesyłu, była jedynie posiadaczem takiej służebności (...)

W postępowaniu nieprocesowym nie można zrzec się roszczenia

W postępowaniu nieprocesowym nie można zrzec się roszczenia

W sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej, po wydaniu nieprawomocnego postanowienia ustanawiającego służebność, wnioskodawczyni cofnęła wniosek i zrzekła się prawa służebności ustanowionej nieprawomocnym orzeczeniem. Wnioskodawczyni uważała, że ponieważ zrzekła się roszczenia, postępowanie powinno być umorzone, bez względu na stanowisko uczestniczek postępowania, (...)

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Pracownicy energetyki, wodociągów czy gazowni wejdą na prywatną posesję bez żadnych zezwoleń. Na naszym terenie mogą pozostać nawet przez 6 miesięcy. Takie uprawnienia dała wspomnianym przedsiębiorstwom nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323). Dokument wszedł w życie w tę sobotę. Urzędowe formalności będą zbędne np. w sytuacjach, gdy dojdzie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia wynikające ze służebności mediów

Uprawnienia wynikające ze służebności mediów

Jestem właścicielem działki, dla której zapisana jest służebność mediów (służebność mediów na rzecz każdorazowych właścicieli mojej działki) w działkach wcześniejszych. Co daje mi taki (...)

Media pod działką sąsiada

Media pod działką sąsiada

Przez działkę sąsiada mamy zamiar przeciągnąć media, prąd, gaz i kanalizacje. Podpisał on na piśmie oświadczenie, że wyraża na to zgodę, potrzebowaliśmy takiej zgody do elektrowni. Nic nie (...)

Opis służebności w umowie przedwstępnej

Opis służebności w umowie przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać jakie służebności będą ustanowione na sąsiedniej nieruchomości (będącej własnością sprzedającego i drogą prywatną)? Czy może (...)

Forma umowy ustanawiającej służebność mediów

Forma umowy ustanawiającej służebność mediów

Sąsiad wyraża zgodę na przeprowadzenie służebności mediów przez jego nieruchomość. Dojazd będzie inną drogą. Czy wystarczy pisemna umowa pomiędzy nami z notarialnie potwierdzonymi podpisami, (...)

Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

Wpis służebności mediów w księdze wieczystej

Czy zapis w akcie notarialnym zakupu działki mówiący, że właściciel drogi prowadzącej do niej (będący jednocześnie dotychczasowym właścicielem sprzedawanej działki) zgadza się na prowadzenie (...)

Domaganie się usunięcia słupa z nieruchomości

Domaganie się usunięcia słupa z nieruchomości

Na działce budowlanej znajduje się słup tymczasowego przyłącza elektrycznego, który doprowadza energię na budowę do sąsiednich działek. Developer, który postawił słup na tej działce, uzyskał (...)

Zabudowanie drogi koniecznej

Zabudowanie drogi koniecznej

Posiadam działkę budowlaną, na której brak drogi, jest natomiast ustanowiona tzw. droga konieczna (prawo przechodu i przejazdu o szerokości 4 m) ustanowiona aktem notarialnym. W chwili jak starałam (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

W roku 1982 sąd dokonał podziału działki budowlanej o wym. 40x80 m, na cztery działki o wym. 20x40 - dwie z wydzielonych działek mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dla działek oddalonych (...)

Prawo użytkowania pokoju mieszkalnego

Prawo użytkowania pokoju mieszkalnego

Odziedziczyłam połowę nieruchomości. Na całość domu jest nałożona służebność wobec darczyńcy. Darczyńca może sobie wybrać w której części domu chce mieszkać. Mieszka w mojej części. (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

Skoro sąsiad korzysta ze słupa końcowego linii energetycznej, który stoi na mojej działce (działkę tę niedawno kupiłem i słup już tam był), czy nie powinien mieć ustalonego tzw. prawa dostępu (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

Stowarzyszenie nasze jest zarządcą terenów, które użytkuje na podstawie umowy z gminą. Bez żadnych uzgodnień oraz zgody z nami czy z gminą, TP S.A. weszło na nasz teren i wkopało sobie na naszej (...)

Hipoteka przymusowa a służebność gruntowa

Hipoteka przymusowa a służebność gruntowa

Zamierzam kupić działkę do której będzie prowadziła droga przez działkę sąsiednią. Działka ta ma 2 właścicieli (każdy ma 50% własności). Zgodzili się oni ustanowić służebność drogową (...)

Treść ustanowionej służebności gruntowej

Treść ustanowionej służebności gruntowej

Nabyłem działkę budowlaną. Moją działkę dzieli od ulicy wąski pas ziemi, będący odrębną działką, przeznaczony na poszerzenie ulicy (wydzielony na żądanie gminy). Jednak obecnie jego właścicielem (...)

Zgoda na przeprowadzenie mediów w drodze

Zgoda na przeprowadzenie mediów w drodze

Posiadam nieruchomość stanowiącą odrębną działkę budowlaną, do której dojazd doprowadzony jest przez nieruchomość drogową będącą drogą prywatną, w której mam 33% udziału. Współwłaściciele (...)

Ustanowienie służebności mediów

Ustanowienie służebności mediów

Sąsiad poprowadził bez mojej zgody kable telefoniczne od słupa telekomunikacji TP SA, który stoi na drodze nad moją działką budowlaną, na której stoi mój dom, do swojego domu. Być może uczynili (...)

Linia energetyczna do zakupionej działki

Linia energetyczna do zakupionej działki

Zakupiłam działkę budowlaną, która posiada dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności, w księdze wieczystej wpisane jest jedynie prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli (...)

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Nabyłem działkę, przez którą jest przeprowadzona napowietrzna linia energetyczna. Na terenie działki nieistniejąca już prywatna firma ustawiła słup i przeprowadziła przewody, bez zgody i wiedzy (...)

Słup wysokiego napięcia na pywatnej nieruchomości

Słup wysokiego napięcia na pywatnej nieruchomości

Słup został umieszczony w 1959 r. prawdopodobnie bez zgody poprzednich właścicieli działki. Od 1990 r. pisemnie zapewniano nas o likwidacji słupa. Jednak do dnia dzisiejszego nie został usunięty, (...)

Rekompensata za kable przeprowadzane przez działkę

Rekompensata za kable przeprowadzane przez działkę

Jestem właścicielem działki, na której znajdują się urządzenia i instalacje (naziemne i podziemne) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, co w dużym stopniu utrudnia lub wręcz uniemożliwia (...)

Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Kupiłem działkę budowlaną, ale bez kanalizacji wodno-ściekowej. Do drogi gminnej wzdłuż której biegnie kanalizacja jest około 100m. Czy jeżeli na swój koszt doprowadzę wodę do swojej działki, (...)

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

W 1998 roku nabyłem nieruchomość z linią energetyczną w granicy. W zeszłym roku postanowiłem wymierzyć działkę i okazało się, że linia stoi 2 metry w mojej posesji. Oprócz tego słupy betonowe (...)

Rękojmia a istniejące i nie wpisane służebności

Rękojmia a istniejące i nie wpisane służebności

Firma kupiła grunt rolny od osoby fizycznej. Grunt został przekwalifikowany i przeznaczony pod inwestycję budowlaną. W akcie notarialnym zakupu gruntu znalazł się zapis, że zakupiony grunt jest (...)

Współwłasność a służebności na nieruchomości

Współwłasność a służebności na nieruchomości

Posiadam działkę, do której prowadzi pas ziemi pełniący funkcję drogi. Droga nie należy do mnie. Mam w księdze wieczystej zapisaną służebność przechodu i przejazdu oraz prowadzenia mediów (...)

Dysponowanie służebością na cele budowlane

Dysponowanie służebością na cele budowlane

Posiadam działkę, na której znajduje się kilkanaście budynków i obiektów budowlanych. Do mojej nieruchomości dojazd odbywa się drogą, około 3 m szerokości z płyt betonowych. Dojazd i dysponowanie (...)

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Małżeństwo podarowało własny dom swojemu synowi, zachowując jedynie prawo do dożywotniego używania dwóch pokoi i kuchni. Obecnie stosunki rodzinne z synem bardzo się pogorszyły. Pomimo, że (...)

Nabycie udziału w drodze a służebność

Nabycie udziału w drodze a służebność

Mam działkę budowlaną, którą chcę podzielić. Niestety, aby to zrobić muszę mieć drogę 8-metrową (zgodnie z planem zagospodarowania), a mam w tej chwili tylko służebność 3 metry na 6 metrowej (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia (...)

Służebność dojazdu

Służebność dojazdu

Jestem zainteresowany zakupem działki. Dojazd z drogi publicznej wiedzie przez inną, wąską działkę, która w księdze wieczystej ma wpis: \"Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie (...)

Brak wpisu w księdze wieczystej o służebność drogi koniecznej

Brak wpisu w księdze wieczystej o służebność drogi koniecznej

W księdze wieczystej działki do mojej przyległej brak jest wpisu o służebności dojazdu do mojej działki. Zapis ten jest w akcie własności działki przyległej, na którego to podstawie została (...)

Działki jednej osoby-ustanowienie służebności

Działki jednej osoby-ustanowienie służebności

Kupuję działkę z drogą przebiegającą przez działkę sąsiednią. Obie działki mają tego samego właściciela. Zgodził się on ustanowić służebność drogową i mediów na rzecz mojej działki. (...)

FORUM PRAWNE

Służebność osobista nieruchomości, a nieuczciwy uprawniony. Wartość służebności.

Służebność osobista nieruchomości, a nieuczciwy uprawniony. Wartość służebności. Witam. Mam problem związany ze służebnością osobistą polegającą na prawie do korzystania z części nieruchomości (...)

ustąpienie służebności a media

ustąpienie służebności a media Dzień dobry Wybudowałem dom na działce przez którą w planie zagospodarowania miasta ma w przyszłości powstać droga. Niestety miasto nie ma pieniędzy na jej wybudowanie (...)

Dociągnięcie mediów do dzialki

Dociągnięcie mediów do dzialki Posiadam działkę która znajduje się 75 metrów od drogi gminnej.. aby dostać się do drogi gminnej mam zapewnioną dożywotnią służebność na przejazd i przejście (...)

Droga dojazdowa do działki własnością sąsiada

Droga dojazdowa do działki własnością sąsiada Witam, Z mężem zastanawiamy się nad zakupem działki. Ma ona jednak niepewną sytuację jeżeli chodzi o drogę dojazdową. Otóż teren objęty jest (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Księgi wieczyste a likwidacji wpisu służebności

Księgi wieczyste a likwidacji wpisu służebności Kiedyś ojciec otrzymał działkę od dziadka w formie darowizny. Na działce była nałożona służebność dożywotnie w księgach wieczystych na (...)

BRAK ZGODY NA PRZEPISANIE DZIAŁKI BEZ DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

BRAK ZGODY NA PRZEPISANIE DZIAŁKI BEZ DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Witam, bardzo proszę o radę :( Jestem w trakcie przepisywania działki od mojej babci. Babci działka sąsiaduje z rodziców działką (...)

Służebność drogowa

Służebność drogowa Witam. Takie oto pytanie: Przez działkę, będącą własnością gminy (w tej chwili) ale prawdopodobnie w przyszłości wykupioną przez prywatnego właściciela (na 100%) Miejscowy (...)

służebność drogowa

służebność drogowa Mam takie pytanie- czy jeżeli jest w toku sprawa o ustanowienie drogi koniecznej, to czy jednocześnie może się dołączyć druga osoba z wnioskiem o ustanowienie dla Niej też (...)

Dostałam gratisowo służebność przy zakupie, pomocy

Dostałam gratisowo służebność przy zakupie, pomocy Witam. W połowie czerwca 2015 r. kupiłam działkę o numerze 1. Działka zostala wyłączona z księgi wieczystej, w w którą wpisana była (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Ile kosztuje służebność na drodze

Ile kosztuje służebność na drodze Witam, Proszę o pomoc. Mam działkę budowlna która nie ma dojazdu na wspólwłasność. Chcę rozdzielić współwłasność i potrzbuję służebności na drodze, (...)

służebność

służebność mam taką sprawę, jeżeli w akcie jest oznaczona służebność 20 arów z 2 ha działki, to czy może to być dowolny obszar ziemi? Czy są jakieś przepisy? Że np. koło drogi?

Służebność mieszkania

Służebność mieszkania Mam pewien dylemat. Mianowicie otrzymałem w spadku po babce mieszkanie, w akcie notarialnym mam jej zapewnić dożywotnią służebność mieszkania. Obecnie mieszkam w innym (...)

Służebność czy dożywocie?

Służebność czy dożywocie? Witam, chcialem poprosić o poradę w sprawie zamieszkiwanego przeze mnie mieszkania ktore zostalo mi darowane w 1993 roku. Formą prawną jest akt notarialny a rozchodzi (...)

Służebność przechodu i przejazdu.

Służebność przechodu i przejazdu. Witam. Zamierzam zakupić działkę budowlaną z wpisem w Księdze Wieczystej : Służebność przejazdu i przechodu a w podrubryce 4.1.4 Inne Osoby: zakład energetyczny. (...)

Na czym konkretnie polega służebność?

Na czym konkretnie polega służebność? Na czym konkretnie polega służebność? Służebność jest prawem obciążającym czyjąś nieruchomość. Może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności (...)

W jaki sposób znieść służebność osobistą, jeśli osoba na rzecz której została ona ustanowiona,

W jaki sposób znieść służebność osobistą, jeśli osoba na rzecz której została ona ustanowiona, W jaki sposób znieść służebność osobistą, jeśli osoba na rzecz której została ona ustanowiona, (...)

Zmiany w Prawie Cywilnym, czy zwyczajen wywłaszczenie?!

Zmiany w Prawie Cywilnym, czy zwyczajen wywłaszczenie?! Szykuje sie nowelizacja kodeksu cywilnego która mówić będzie że jeżeli np. nie zgodzimy sie na puszczenie przez nasza działkę torów kolejowych, (...)

BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA MIESZKANIA

BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA MIESZKANIA Witam. Moja mama zapisała swojej wnuczce dom rodzinny,budynki gospodarcze na działce 17 ar. Była to UMOWA DAROWIZNY I USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI. Jednak (...)

Porady prawne