Spółka cywilna z obywatelem niemieckim

Pytanie:

Zamierzam założyć spółkę cywilną z obywatelem niemieckim. Spółka ma być zarejestrowana w Polsce. Do Niemiec mamy wspólnie eksportować towary, które wytwarzam w Polsce w firmie, którą prowadzę wspólnie z żoną w formie spółki cywilnej. Jakie podatki zapłacę z tytułu działalności nowej spółki cywilnej z partnerem niemieckim, a jakie mój partner?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spółka cywilna z obywatelem niemieckim

Spółka cywilna jest specyficzna formą prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż przedsiębiorcą nie jest spółka, ale każdy ze wspólników. Każdy ze wspólników powinien też zarejestrować działalność gospodarczą - dotyczy to tak wspólników będących obywatelami polskimi, jak i z innych krajów, w szczególności innych państw członkowskich Unii Europejskiej (zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy).

Oczywiście podstawowymi podatkami powstającymi w toku prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez wspólników spółki cywilnej - obywatela polskiego i niemieckiego - będzie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek od towarów i usług (VAT).

Odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - podatnikiem jest każdy ze wspólników spółki cywilnej. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, każdy ze wspólników musi się z niego rozliczyć samodzielnie, według wybranych przez siebie zasad - np. według skali podatkowej, liniowo. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Spółka cywilna jest podatnikiem VAT i to ona, a nie jej wspólnicy, musi się z tego podatku rozliczać (art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług). Spółka cywilna dostaje numer identyfikacji podatkowej, tak samo jak osoby fizyczne czy prawne (art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda