Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Pytanie:

Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy również osoby prowadzącej księgi rachunkowe spółki z o.o. na zasadzie umowy zlecenia (nie posiada ona certyfikatu księgowego)? A co gdyby ta osoba prowadziła jednocześnie działalność gospodarczą (nie obejmującą prowadzenia ksiąg rachunkowych)?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Rozporządzenie Ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy podmiotów wymienionych w art. 11 par. 3 ustawy o rachunkowości, czyli osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które są uprawnione do świadczenia usług w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu). Zatem wyżej wymienione rozporządzenie stosuje się przede wszystkim do osób prowadzących księgi rachunkowe spółki na podstawie umowy zlecenia. Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy, dlatego nie jest w ogóle możliwe legalne usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przez osoby nie posiadające takiego certyfikatu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne