Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

Pytanie:

Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

Zgodnie z treścią ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, między innymi, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. Z przepisu tego wynika obowiżek ubezpieczenia pracownika, jednak ta sama ustawa stanowi, iż osoby te nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Zarówno pracownicy jak i studenci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak obowiązkowo osoba taka jest objęta z tego tytułu, który powstał wcześniej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: