Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

Pytanie:

Chciałabym dowiedzieć się jak można uniemożliwić ojcu kontakt z dzieckiem. Wiem, że samo pozbawienie praw rodzicielskich nie jest równoznaczne z zakazem odwiedzin. Co może skłonić sąd do wydania takiego zakazu? Czy sam fakt, że ojciec nie interesował się dzieckiem przez 2 lata (obecnie dziecko ma 3,5 roku, ojca nie zna i nie pamięta), nie odwiedzał, nie kontaktowal się w jakikolwiek sposób, nie dawał na utrzymanie jest wystarczające? Dodatkowo, czy podczas rozprawy rozwodowej musi być od razu orzeczenie o pozbawienie praw rodzicielskich, czy mogę wystąpić z osobną sprawą tuż po orzeczeniu o rozwodzie? Czy podczas rozprawy rozwodowej ustalane są dni odwiedzin ojca? Mojego męża dziecko całkowicie nie interesuje i jego sprzeciw odnośnie pozbawienia praw rodzicielskich jest spowodowany czystą złośliwością.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

Nie ma takiej możliwości, aby uniemożliwiła Pani kontakt ojca z dzieckiem. Doszłoby do sytuacji, w której Pani kierując się subiektywnymi odczuciami wpłynęłaby na stosunki pomiędzy ojcem dziecka a dzieckiem. Prawo chroni takie więzi jakie zachodzą pomiędzy rodzicami a dziećmi. Pozbawienie władzy rodzicielskiej i do tego zakazanie widywania się z dzieckiem jest sytuacją co najmniej ekstremalną, tym bardziej, iż powody podane w pytaniu nie należą do sytuacji drastycznych, które by to uzasadniały. Zgadza się, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z zakazem odwiedzin. Wielokrotnie się zdarza, iż sąd w uzasadnionychn przypadkach pozbawia rodzica władzy rodzicielskiej jednocześnie wyznaczając mu dni odwiedzin (nie pozbawia go osobistej styczności z dzieckiem). Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd, orzekając rozwód, rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może powierzyć wykonywanie tej władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień do osoby dziecka. Sąd rozwodowy może także orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej, jej przywrócenie, jeżeli małżonkowie (jedno z nich) byli poprzednio tej władzy pozbawieni, oraz nakazać wydanie dziecka przez jedno z rodziców. Owszem kro przewiduje możliwośc zakazu osobistej styczności, wynika to z art. 113 kro, który stanowi:"Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem." Wynika z tego, iż ewentualne pozbawienie możliwości osobistej styczności z dzieckiem sąd orzeknie tylko: - w razie pozbawienia władzy rodzicielskiej (art. 113 § 1) - oraz w razie jej ograniczenia polegającego na umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 113 § 2). Zakaz osobistej styczności w rozumieniu art. 113 § 1 obejmuje nie tylko widywanie się z dzieckiem, ale wszelkie inne formy kontaktów, np. telefonicznych, listownych. Sąd jednak może zastosować zakaz w węższym zakresie i zakazać, przykładowo, tylko osobistej styczności, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że inne formy kontaktów są dla dziecka szkodliwe. Przesłanką wydania zakazu osobistej styczności rodziców z dzieckiem jest jego dobro. W szczególności będzie to konieczne wtedy, gdy istnieje uzasadniona obawa, że styczność rodziców (jednego z nich) z dzieckiem mogłaby być dla niego szkodliwa. W postanowieniu z dnia 7 listopada 2000 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

skuteczny adwokat prawo rodzinne ŁÓDŹ!!

15.8.2021 przez: arturro75

Dobry adwokat KRAKÓW

20.2.2020 przez: izabela_w

Partnerka krzyczy i zaczyna bic dziecko

23.7.2019 przez: mati13524