Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Pytanie:

"Czy Policja lub Straż Miejska może nałożyć na mnie mandat, jeśli spałam na ognisku w sposób kontrolowany trawę wykoszoną z mojej działki? Zaznaczam tu, że nie spalam żadnych śmieci lub szkodliwych dla środowiska substancji. Palenie ogniska nikomu nie zagraża, dym nie przechodzi na budynki sąsiadów, a od lasu jest ponad 150 m. Jakie przepisy to regulują? "

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi, że zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenianie się w obiektach oraz na terenach do nich przyległych (par. 4 ust. 1). Jak stanowi to rozporządzenie, taką czynnością może być m.in. rozpalanie ognisk w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m. Kodeks wykroczeń w art. 82 stanowi natomiast, że osoba, która nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów (w tym przeciwko przepisom cytowanego wyżej rozporządzenia), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Jeśli więc Policja lub Straż Miejska albo Straż Pożarna (która także ma możliwość nałożenia mandatu) uzna, że spalanie traw w opisany sposób stanowi naruszenie przepisów przeciwpożarowych, może nałożyć karę aresztu, grzywny lub nagany. Jeżeli natomiast Pani działanie nie sprzeciwia się wyżej wymienionym przepisom, palenie ogniska nie powinno spowodować nałożenia mandatu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika