Urlop macierzyński dla rodziny zastępczej

Pytanie:

Czy kobiecie będącej matką zastępczą przysługuje urlop w wymiarze, jak matce przysposabiającej dziecko? Chodzi o urlop, jaki przysługuję po ustanowieniu się rodziną zastępczą. Dziecko jest noworodkiem, postępowanie o ustanowienie rodziny zastępczej jest w toku.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop macierzyński dla rodziny zastępczej

Z opisanego stanu faktycznego domyślamy się, iż chodzi o urlop macierzyński. Zgodnie z artykułem 180 kodeksu pracy, konkretnie paragrafem 2 tego przepisu pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie. Ponadto zgodnie z artykułem 183 kodeksu pracy pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Jeżeli pracownik ten przyjął dziecko w wieku do 1 roku, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: