Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

Pytanie:

Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi doradcze). Jaką powinni zastosować stawkę VAT przy wystawianiu dla nas faktury?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi co do zasady 22%. Od tej zasady przepisy przewidują szereg wyjątków (przypadki opodatkowania stawką 0%, 3%, 7% oraz zwolnienia od podatku). W związku z powyższym dla ustalenia właściwej stawki podatku konieczne jest prawidłowe zakwalifikowanie powyższych czynności. Wydaje się, iż wskazane powyżej usługi należy zakwalifikować jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.14) oraz usługi reklamowe (PKWiU 74.4). Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy nie przewidują stawki preferencyjnej ani zwolnienia dla usług wymienionych w dziale 74 PKWiU. Oznacza to, iż usługi powyższe opodatkowane są stawką 22%.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne