Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

Pytanie:

W jaki sposób ustala się wysokość czynszu regulowanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie wysokości czynszu regulowanego

Wysokość czynszu regulowanego nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Określenie wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1m2 pozostawione zostało do dyspozycji wojewodów. Z uwzględnieniem powyższych okoliczności rady gminy w drodze uchwał ustalają stawki czynszów regulowanych biorąc dodatkowo pod uwagę położenie lokalu (centrum, peryferie), położenie mieszkania w budynku (piętro), jego wyposażenie techniczne. Jak więc widać brak możliwości podania ogólnych wysokości czynszów, do opłacania których zobowiązane są osoby korzystające z lokali, do których stosuje się czynsz regulowany.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne