Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Pytanie:

Jestem płatnikiem składek ubezpieczeniowych do ZUS, zapłaciłem zaniżoną składkę. Czy ubezpieczenie chorobowe ustało?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 u.s.u.s. ubezpieczenia chorobowe ustaje:

1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony;

2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,

3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

Jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

W związku z powyższym opłacenie zaniżonej składki, które następnie nie zostanie skorygowane albo zostało skorygowane niewłaściwie, spowoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego za który składka ta była opłacona. Jeżeli natomiast za część miesiąca pobrano zasiłek - ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne