Utworzenie terenowego oddziału stowarzyszenia

Pytanie:

Jakie są konsekwencje nie zgłoszenia organowi nadzorującemu terenowe oddziały stowarzyszenia właściwemu ze względu na siedzibę jednostki we właściwym czasie wg ustawy prawo o stowarzyszeniach (14 dni) o powołaniu tego oddziału przez zarząd stowarzyszenia. Jaki organ jest organem właściwym do nadzoru dla jednostki terytorialnej stowarzyszenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.1.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utworzenie terenowego oddziału stowarzyszenia

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starostów właściwych ze względu na siedzibę stowarzyszenia, o ile nie dotyczą one stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które nadzorują właściwi miejscowo wojewodowie. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne jest obowiązane określić w statucie jej strukturę organizacyjną i zasady tworzenia. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia obowiązany jest w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki z podaniem składu zarządu, adresu i siedziby jednostki oraz doręczyć statut stowarzyszenia. Z treści ustawy nie wynikają dla członków zarządu nowo powstałej jednostki stowarzyszenia negatywne skutki, takie jak w przypadku, gdy władze stowarzyszenia nie udzielają organowi nadzorującemu niezbędnych wyjaśnień, nie doręczają odpisów uchwał, za co mogą zostać ukarani grzywną. Wynika więc z tego, że mamy do czynienia z wyznaczeniem przez ustawodawcę terminu instrukcyjnego, który nie pociąga za sobą innych negatywnych skutków. Sytuacja może ulec zmianie, gdy organ nadzorujący poweźmie informacje o działaniu jednostki terenowej stowarzyszenia i wtedy wystąpi o wymagane informacje. Brak ich udzielenia może spotkać się z nałożeniem wspomnianej grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335