Właściwość sądu w sprawie o rozwód

Pytanie:

Informujecie Państwo, iż pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego. Czy mogę prosić o bardziej precyzyjne określenie - który wydział? W przypadku gdy pozwany mieszka w Warszawie, dzielnica Wola? Czy pozew można wysłać listem poleconym i skąd wiadomo jaką opłatę należy wnieść?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawie o rozwód

Sądem właściwym w niniejszej sprawie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, mieszczący się przy Al. Solidarności 127. Dokładny adres to : 00-951 Warszawa, Al. Solidarności 127. Pozew należy wnieść do Wydziału Rodzinnego tamtejszego Sądu. Pozew można wnieść za pomocą poczty, na adres Sądu. W adresie należy określić, że chodzi o Wydział Rodzinny. Od pozwu w sprawie o rozwód wnosi się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: