Wniosek osoby fizycznej o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Witam, Chciałbym aby moja działka stała się budowlaną. Czy mam prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek osoby fizycznej o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie i/lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje z inicjatywy rady gminy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto z wnioskiem może wystąpić każdy, a więc osoba fizyczna, prawa lub inna jednostka organizacyjna. O przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu rozstrzyga w drodze uchwały rada gminy, wyznaczając granice obszaru objętego planem i przedmiot jego ustaleń. Miejscowy plan może obejmować tylko część gminy.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne