Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Pytanie:

Co grozi mi jako matce wpisanie do aktu urodzenia dziecka danych ojca, które są nieprawdziwe? Czy szpital może o tym poinformować rzeczywistego ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia urodzenia dziecka są ojciec dziecka, matka, lekarz lub położna. W praktyce to matka dziecka podaje dane osobowe ojca. To, czy poda je zgodnie ze stanem faktycznym, czy stwierdzi, że nie wie, kto jest ojcem dziecka zależy tylko od niej.

Brak w prawie polskim przepisu nakazującego jakiemukolwiek organowi weryfikowanie oświadczenia złożonego przez matkę. Może być ona co najwyżej pociągnięta do odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (dotyczących raczej dziecka lub matki)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: