Wycena majątku przeksztacanej spółki cywilnej

Pytanie:

Czy przy przekształcaniu spółki cywilnej w jawną jest obowiązek wyceny majątku firmy i czy podlega on obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wycena majątku przeksztacanej spółki cywilnej

Przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną wymagane jest sporządzenie bilansu, gdy spółka cywilna prowadziła pełną księgowość rachunkową. Sporządza go spółka wraz ze sprawozdaniem dodatkowym, który przedkłada przy rejestracji spółki jawnej. Tak sporządzony bilans podlega sprawdzeniu przez biegłego rewidenta, gdy wartość obrotów w roku podatkowym spółki cywilnej przekracza kwotę 400.000 euro.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne