Wyciąg z rachunku z zaznaczeniem salda

Pytanie:

Jak wyegzekwować od banku dołączanie kopii przelewów do wyciągów bankowych? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyciąg z rachunku z zaznaczeniem salda

Bank obowiązany jest przy każdej zmianie rachunku bankowego przesyłać jego posiadaczowi wyciąg z rachunku z oznaczeniem salda (art. 728 ustawy Kodeks cywilny). Najczęściej umowa rachunku bankowego przewiduje, iż taki wyciąg jest przesyłany raz w miesiącu. Przepisy nie przewidują jednak obowiązku dołączania do tego wyciągu kopii przelewów realizowanych przez bank przy użyciu tego rachunku. Taki obowiązek może ewentualnie wynikać z zawartej z bankiem umowy rachunku bankowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne