Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Pytanie:

Przedsiębiorca ma aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do tej pory nie wprowadzał żadnych zmian we wpisie. Przeciwko przedsiębiorcy toczyło się przed sądem postępowanie upadłościowe. Sąd stwierdził prawomocnym postanowieniem ukończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie złożył o tym wniosku o wpis zmiany do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Prawdopodobnie nie ma go w kraju; nie odpowiada na wezwania. O zakończeniu postępowania zawiadomił rejestr syndyk Czy syndyk może żądać wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z Ewidencji działalności Gospodarczej lub czy można z urzędu lub na wniosek syndyka nanieść adnotacje o zakończeniu postępowania upadłościowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Zgodnie z art. 7f ustawy Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Nawet jeżeli po zaistnieniu stanu faktycznego (ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy) nie złoży on wniosku o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może dokonać odpowiedniego wpisu z urzędu, jeżeli informację o tym fakcie pozyska z innych źródeł zawiadomienie przez syndyka. Tak więc syndyk nie może złożyć wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale właściwy organ może dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z Ewidencji Działalności Gospodarczej z urzędu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne