Wymiana prawa jazdy przez pełnomocnika

Pytanie:

Mieszkam w USA. Dowiedziałam się o potrzebie wymiany polskiego prawa jazdy. Czy mogę dokonać wymainy przez pełnomocnika ustanowionego w Polsce? Gdzie mogę znaleźć druki do wypełnienia potrzebnego wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiana prawa jazdy przez pełnomocnika

Co do zasady, wniosek o wymianę prawa jazdy należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku w obecności urzędnika. W sytuacjach wyjątkowych (np. jeśli osoba składająca wniosek o wymianę przebywa za granicą) dopuszcza się jednak ustanowienie pełnomocnika (w formie aktu notarialnego), który składa wniosek o wymianę dokumentu w imieniu wnioskodawcy, który to wniosek jest podpisany przez wnioskodawcę (nie przez pełnomocnika), a podpis jest poświadczony notarialnie. Zgodnie z art. 19 ustawy o funkcjach konsulów RP, czynności notarialne może wykonywać konsul RP. Z uwagi na fakt, iż omawiana materia nie jest precyzyjnie uregulowana, wskazane wydaje się uzyskanie informacji co do możliwości działania przez pełnomocnika w referacie praw jazdy konkretnego urzędu miasta lub gminy, który będzie się zajmował Pani sprawą. Wydanie nowego prawa jazdy może nastąpić do rąk własnych, do rąk pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Wniosek o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U.2004.24.215), dostępny w urzędach gmin i w internecie (z uwagi na niebezpieczeństwo zniekształcenia danych zaleca się składanie wniosku na blankietach dostępnych w urzędach gmin).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: