Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a ZUS i podatek

Pytanie:

Lekarze wygrywają coraz więcej spraw dotyczących roszczeń finansowych - zapłaty za dyżury, zaległe XII-tki. Wyroki sądowe przyznają im zasądzone kwoty, o które składali powództwa. Tymczasem pracodawcy pomniejszają wypłaty o zaliczki na podatek dochodowy oraz o składki na ubezpieczenie społeczne. Czy pomniejszanie kwot zasądzonych przez Sąd Pracy na rzecz pracowników o podatki i składki na ZUS jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a ZUS i podatek

Zgodnie z przepisami podatkowymi i Ustawy o ubezpieczeniach społecznych podatek dochodowy i składki na ZUS płaci się od wszystkich przychodów ze stosunku pracy bez względu na to czy są to zaległe czy bieżące wynagrodzenia. Obowiązek ich zapłaty powstaje w dniu wypłaty, przy czym ich naliczenie i odprowadzenie należy do płatnika. Pamiętajmy jednak, że w okresie do 1998r. obowiązywały nieco inne uregulowania w zakresie ubezpieczeń społecznych, które za moment obowiązku zapłaty składki uważały dzień kiedy wynagrodzenie powinno być wypłacone. Oznacza to, że za wypłaty należne za tamten okres należy opłacić składki wraz z odsetkami. Warto jeszcze tu zauważyć, że wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: