Wysłanie oryginału weksla

Pytanie:

Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym wraz z załącznikami m.in. kopią weksla. Sąd wzywa mnie do uzupełnienia braków formalnych w postaci złożenia oryginału weksla. Jednakże nie chcę wysyłać oryginału pocztą z uwagi na możliwość zagubienia tegoż weksla. Natomiast w biurze podawczym nie chcą przyjąć weksla, gdyż twierdzą iż jest on kopią, co jest absurdalne ponieważ weksel jest oryginałem. Czy kopia weksla będzie wystarczająca? Jak nakłonić biuro podawcze do przyjęcia weksla? Jak bezpiecznie dostarczyć oryginalny weksel?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysłanie oryginału weksla

Oczywiście kopia weksla jest niewystarczająca. Sąd wydaje nakaz zapłaty w oparciu o weksle prawidłowo wypełniony. Wekslem jest tylko oryginał a nie jego kopia. Możliwość wydania na ich podstawie nakazu zapłaty uzależniona jest naturalnie od ich należytego wypełnienia. Nie można również wydać nakazu zapłaty na podstawie tych dokumentów, jeżeli ich autentyczność lub streść nasuwają jakiekolwiek wątpliwości. Wątpliwości może powziąć jedynie organ wydający nakaz zapłaty a nie pracownik biura podawczego. Można zatem ten argument przedstawić pracownikowi biura podawczego. Najbezpieczniej dostarczyć oryginał weksla osobiście za pośrednictwem biura podawczego lub w sekretariacie sądu za potwierdzeniem odbioru.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Weksel in blanco

19.2.2021 przez: -

Weksel i bankructwo firmy

19.2.2021 przez: boss2183

podpisanie weksla we wspólnocie majatkowej

28.1.2010 przez: gosia1168

Sprzedam weksel in blanco

19.10.2009 przez: Yrek2009