Wysokość dodatku mieszkaniowego

Pytanie:

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość dodatku mieszkaniowego

Zgodnie z postanowieniami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy; wydatkami takimi są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (np. czynsz czy opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego), przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek wysokości:

Porady prawne
  • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 
  • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym i kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni (pojęcie normatywnej powierzchni znajduje się w ustawie o dodatkach mieszkaniowych - art. 5 ust. 1 ustawy).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać. Dla kogo przewidziano dodatki mieszkaniowe? Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku (...)

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Edycja 2018-09-07: Nowy artykuł na temat dodatku mieszkaniowego znajduje się w temacie: Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy   Mimo, iż pomoc przewidziana ustawą o dodatku mieszkaniowym tylko częściowo pokryje comiesięczne wydatki związane (...)

Czy wysokość dodatku mieszkaniowego może być miarkowana?

Czy wysokość dodatku mieszkaniowego może być miarkowana?

9 maja 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące wysokości dodatku mieszkaniowego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:- art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest niezgodny z art. (...)

Nie podawaj większej ilości domowników, bo pozbawisz się dodatku mieszkaniowego

Nie podawaj większej ilości domowników, bo pozbawisz się dodatku mieszkaniowego

Do tej pory można było odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, gdy podczas wywiadu środowiskowego pracownik gminy stwierdził, że stan majątkowy wnioskodawcy znaczenie odbiega od deklarowanego we wniosku o dodatek. Teraz odmowa będzie też możliwa w przypadku podania zawyżonej liczby domowników (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej "tarczy antyinflacyjnej", który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Dodatek energetyczny - jak otrzymać świadczenie w 2015 roku?

Dodatek energetyczny - jak otrzymać świadczenie w 2015 roku?

Decyzją Ministra Gospodarki dodatek energetyczny został od 1 maja nieznacznie obniżony, aktualne stawki przedstawiono poniżej. Z związku ze zmianą wysokości dodatku energetycznego przypominamy o konieczności złożenia w maju wniosku o przyznanie świadczenia na kolejny rok. Dotychczasowo wydane (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

500 zł dla osób niepełnosprawnych

500 zł dla osób niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu 500 zł dla osób niepełnosprawnych We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić (...)

Prezydent podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym

Prezydent podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł. Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, (...)

\

\"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy W związku z pojawiającymi się przypadkami (...)

Kto otrzyma dodatek solidarnościowy?

Kto otrzyma dodatek solidarnościowy?

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy (...)

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca weszły w życie przepisy o dodatkach mieszkaniowych na nowych zasadach. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii regulacje mają usprawnić (...)

Jaki wpływ ma becikowe na dodatek mieszkaniowy?

Jaki wpływ ma becikowe na dodatek mieszkaniowy?

Świadczeń dla mamy nowo narodzonego dziecka nie będzie uwzględniało się w dochodzie, od którego zależy prawo do dodatku mieszkaniowego. (...)Projekt modyfikuje tylko jeden przepis, dotyczący zasad ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego. (...)O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, (...)

Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

Dodatki mieszkaniowe niezgodne z konstytucją

1 lutego 2005 r. o Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Trybunał orzekł, że § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dodatki nauczycieli wiejskich

Dodatki nauczycieli wiejskich

Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki dla tychże nauczycieli nie (...)

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

W drodze decyzji administracyjnej Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł, czynsz za mieszkanie wynosi 250,00 zł. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 (...)

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Jakie są zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego? Od jakiej średniej zarobków się należy? Czy jest uzależniony od zapłaty czynszu? Jakie kryteria musi spełnić lokal? Czy istnieje warunek, że (...)

Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch (...)

Wyliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

Wyliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

Czy zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i świadczenie rodzinne są liczone do obliczenia dodatku mieszkaniowego? Na jakiej zasadzie jest liczony dodatek mieszkaniowy? Jeżeli 3 dni przed złożeniem wniosku (...)

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie (...)

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

Proszę o odpowiedź czy umowa najmu mieszkania zawarta z Komendantem Powiatowym Policji (właścicielem mieszkań jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i na jej rzecz odprowadzany jest czynsz) może być (...)

Skarga na burmistrza

Skarga na burmistrza

15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na to 7 dni. Cytuję: "Rada Miejska (...)

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem (...)

Przyczyny odmowy dodatku mieszkaniowego

Przyczyny odmowy dodatku mieszkaniowego

W mieszkaniu, w którym mieszkam jestem głównym najemcą. Jest to mieszkanie lokatorskie. W marcu złożyłem wniosek o dodatek mieszkaniowy w urzędzie miasta, gdzie mi go odmówiono z powodu: "wpisana (...)

Przydział lokalu komunalnego

Przydział lokalu komunalnego

Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład której wchodzi osoba będąca (...)

Przydział mieszkania komunalnego

Przydział mieszkania komunalnego

Złożyłem wniosek o przydział mieszkania komunalnego. W załączeniu do wniosku przedstawiłem m.in. moje dochody za trzy ostatnie miesiące - zgodnie z wymogami lokalnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie (...)

Deklaracja o dochodach do TBS

Deklaracja o dochodach do TBS

Posiadam spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, które w części było finansowane poprzez kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Aby móc kupić takie mieszkanie musiałam spełnić dwa warunki: (...)

Dodatek za staż pracy

Dodatek za staż pracy

Jesteśmy placówką publiczną (szkołą) prowadzoną przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (art. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) K.N. W naszej placówce (zgodnie (...)

Wysokość partycypacji w TBS

Wysokość partycypacji w TBS

W 2005 w sierpniu wykupiłem partycypację na mieszkanie(68.7 m2) za 67,000.00.w budynku TBS-u zamieszkałym od dwóch lat. Zostałem poinformowany przez TBS że taką kwotę zażyczył sobie poprzedni (...)

FORUM PRAWNE

jak mozna zrezygnowac z dodatku mieszkaniowego??

jak mozna zrezygnowac z dodatku mieszkaniowego?? jak mozna zrezygnowac z dodatku mieszkaniowego??

czy stypendium socjalne wlicza sie do dodatku mieszkaniowego?

czy stypendium socjalne wlicza sie do dodatku mieszkaniowego? czy stypendium socjalne wlicza sie do dodatku mieszkaniowego?

Jak postąpić z nie pobranym ryczałtem dodatku mieszkaniowego przez petenta

Jak postąpić z nie pobranym ryczałtem dodatku mieszkaniowego przez petenta Jak postąpić z nie pobranym ryczałtem dodatku mieszkaniowego przez petenta Od kilku lat osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy (...)

czy wczasy pod gruszą wlicza zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego?

czy wczasy pod gruszą wlicza zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego? czy wczasy pod gruszą wlicza zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego?

czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania?

czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania? Witam. Mam taki problem, aktualnie mieszkam z babcia w mieszkaniu lokatorskim, jestm w nim zameldowany. Moja babcia wyszla drugi raz za maz, a drugi maz mial (...)

wypowiedzenie umowy najmu

wypowiedzenie umowy najmu Witam, proszę o pomoc w następującej sytuacji:Moja mam dostała wypowiedzenie umowy najmu na początku 2010 roku (mieszkanie komunalne).Najpewniej powodem tego wypowiedzenia (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu Została zawarta umowa na wynajęcie lokalu uzytkowego na okres 5 lat do dnia 31.12.2003. Jak sporzadzić wypowiedzenie umowy najmu lokalu prawnie jeżeli w tej umowie nie ma (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

EKSMISJA!!!!-PROSZĘ OPOMOC

EKSMISJA!!!!-PROSZĘ OPOMOC Mam powazny problem jestem po rozwodzie maz od tego miesiaca placi alimenty jest dalej zameldowany w naszym mieszkaniu, z roznych przyczyn popadlam w dlugi z czego najbardziej (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Porady prawne