Zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie uzasadnia zawieszenie postępowania administracyjnego

Pytanie:

Czym jest zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie uzasadnia zawieszenie postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie uzasadnia zawieszenie postępowania administracyjnego

Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej i do którego rozstrzygnięcia nie jest właściwy organ prowadzący postępowanie, ale inny organ lub sąd, i rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest koniecznym warunkiem wydania decyzji przez organ administracji (por. W. Dawidowicz, Zarys procesu..., s. 127-128).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne