Zagraniczne prawo jazdy a jazda w Polsce

Pytanie:

Mój znajomy jest obywatelem USA. Czy aby prowadzić okazjonalnie pojazd osobowy niewyspecjalizowany w Polsce dla własnych potrzeb może używać amerykańskiego prawa jazdy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zagraniczne prawo jazdy a jazda w Polsce

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

  1. państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy;
  2. państwo:
  • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,
  • państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa wyżej a
    - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

Poza tym osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy. USA nie jest strona owej konwencji zatem amerykańskie prawo jazdy jest w Polsce nieważne. Można jednak na podstawie amerykańskiego prawa jazdy otrzymać polskie po zdaniu egzaminu teoretycznego. Aby zapisać się na egzamin konieczne jest tłumaczenie amerykańskiego prawa jazdy wykonane przez tłumacza przysięgłego. Z tłumaczenia musi wynikać do prowadzenia jakich pojazdów uprawniało to prawo jazdy w Stanach.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne