Zagrożenie w ruchu drogowym

Pytanie:

Jaka odpowiedzialność grozi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zagrożenie w ruchu drogowym

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności

albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Porady prawne

Policja zarzuciła Panu nieprawidłowe wykonanie manewru zawracania, co tym samym doprowadziło do kolizji z pojazdem jadącym za Panem. Przyjrzyjmy się jak kwestię zawracania regulują obowiązujące przepisy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne