Znamy laureatów konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 mkw

Jury wyłoniło 38 prac, które zwyciężyły w konkursie na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Ich autorzy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektów budowlanych, na podstawie których będzie można wybudować własne domy.

Porady prawne

O jakie projekty chodzi?

Projekty opracowane na bazie prac konkursowych będzie można pobrać bezpłatnie online w II kwartale 2022 r. Będzie można je wykorzystać przy budowie domów do 70 mkw. realizowanych na indywidualne potrzeby mieszkaniowe inwestorów.

Celem konkursu, który na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zorganizował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, było wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych.

Oto link do listy jurorów: https://www.gunb.gov.pl/strona/dom-do-70-m2

Dom do 70 mkw. jako część Polskiego Ładu

Ustawa dotycząca budowy przeznaczonych na własne potrzeby mieszkaniowe jednorodzinnych domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. to jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład.

Domy do 70 mkw. – najważniejsze założenia

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów to 70 mkw.Budynek ma być wolnostojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny. Na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być nawet ponad 100 mkw. powierzchni użytkowej.

  • Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
  • Warunki zabudowy będą wydawane maksymalnie w 21 dni.
  • Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Zgodnie z ustawą obiekty mieszkalne mają nie przekraczać 70 mkw. zabudowy, co ma  ułatwić zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ponadto rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia - oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni zabudowy 35 mkw., także o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 mkw., nie może przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 metry.

Wprowadzono uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że:

  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana będzie w ciągu 21 dni. Ustawa nie spowoduje chaosu przestrzennego, nie zmienia też dotychczasowych regulacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne