Co na froncie walki z ASF?

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

Środki na walkę z ASF

Głównym celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest zapewnienie środków finansowych na realizację programu bioasekuracji mającego zapobiegać szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń w latach 2015-2018.

W związku ze zmianą, w 2017 r., sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, zaistniała potrzeba rozszerzenia obszaru, na którym realizowany jest program bioasekuracji. Tym samym określone dotychczas maksymalne limity wydatków z budżetu państwa na ten cel okazały się niewystarczające.

Wobec powyższego, przedmiotowa ustawa zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, tj. na wypłatę odszkodowań za zabite i poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania wyniesie po 21 520 000 mln zł rocznie w 2017 r. i 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat maksymalnie przeznaczone zostanie po 8 000 000 mln zł rocznie w 2017 r. i 2018 r.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa weszła w życie 11 października 2017 r. 

Wnioski o rekompensaty do 31 października br.

Przypominamy przy okazji, że do 31 października br. został wydłużony termin składania wnioski o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarach objętych programem bioasekuracji, mogą ubiegać się o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia w okresie obowiązywania programu, czyli do końca 2018 r.

Warunki przystąpienia do programu:

  •  złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w terminie do 14 sierpnia 2017 r., że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji oraz
  •  wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r.

Wydłużenie terminu składania wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie zmiany do rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń", na lata 2015 - 2018. 

 

 


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: