Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę?

Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia: 

  1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub 

  2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. 

Dopłaty przysługują producentom rolnym do powierzchni ubezpieczonych upraw, o których mowa wyżej, nieprzekraczającej 300 ha.

Dopłaty są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Ile wyniosą dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.?

Mocą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. ustalono, iż w 2008 r. będą następujące dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia:

 Przedmiot ubezpieczenia objętego dopłatą

 Wysokość dopłaty 

uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych

50 % składki do 1 ha uprawy 

 bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie

50 % składki do 1 ha uprawy

Ile wyniosą maksymalne sumy ubezpieczenia w 2008 r.?

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych corocznie przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. W 2008 r. obowiązują następujące maksymalne sumy ubezpieczenia:

  Przedmiot ubezpieczenia

 Maksymalne sumy ubezpieczenia

1 ha upraw rolnych             dla zbóż

 6 000 zł

 dla kukurydzy

 6 000 zł

 dla rzepaku i rzepiku

 6 000 zł

 dla chmielu

 25 000 zł

 dla tytoniu

 30 000 zł

 dla warzyw gruntowych

 162 000 zł

 dla drzew i krzewów owocowych

 84 000 zł

 dla truskawek

 25 000 zł

 dla ziemniaków

 16 000 zł

 dla buraków cukrowych

 8 000 zł

 dla roślin strączkowych

 15 000 zł

 1 sztuki zwierzęcia            dla bydła

 12 000 zł

 dla koni

 15 000 zł

 dla owiec

 900 zł

 dla kóz

 800 zł

 dla świń

 2 000 zł

 dla kur, perlic i przepiórek

 53 zł

 dla kaczek

 65 zł

 dla gęsi

 250 zł

 dla indyków

 150 zł

 dla strusi

 750 zł

W przypadku gdy stawki taryfowe przekroczą 6 % sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek z tytułu umów ubezpieczenia, w których zastosowano takie stawki, nie przysługują.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. (Dz. U. 2007., Nr 214, poz. 1570);

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005 r., Nr 150, poz. 1249, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2008 r. (Dz. U. 2007., Nr 144, poz. 1010)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne