Jak uzyskać pomoc w sprowadzeniu dziecka uprowadzonego za granicę?

Ktoś bezprawnie uprowadził  lub zatrzymał twoje dziecko za granicą? Sprawdź, jak skorzystać z pomocy w jego sprowadzeniu na prawach konwencji haskiej.

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie to sytuacja, gdy ktoś zabierze dziecko do państwa, w którym nie mieszka ono na stałe. Pobyt ten musi naruszać wolę osoby, która ma władzę rodzicielską.

Porady prawne

Czym jest konwencja haska?

To międzynarodowe porozumienie, które pomaga w sprowadzeniu dzieci uprowadzonych do innego kraju. Państwa, które ją podpisały, zobowiązują się do współpracowania ze sobą, żeby dziecko wróciło do swojego kraju jak najszybciej. Polska również jest objęta konwencją haską.

Sprawdź, które państwa są objęte Konwencją.

Kto może uzyskać?

Każdy, kto:

 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • jest rodzicem uprowadzonego dziecka i ma prawo do współdecydowania o jego miejscu pobytu,
  • jest opiekunem prawnym porwanego dziecka. Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • ma dziecko, które spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:
  • ma mniej niż 16 lat,
  • mieszkało na stałe w państwie objętym konwencją haską. Sprawdź, które państwa są objęte Konwencją,
  • zostało uprowadzone lub zatrzymane w państwie objętym konwencją haską innym niż miejsce stałego zamieszkania.

Wniosek mogą też złożyć osoby, które nie wiedzą, gdzie dokładnie jest przetrzymywane dziecko, ale mają uzasadnione przypuszczenia.

Konwencja haska dotyczy tylko uprowadzeń i zatrzymań międzynarodowych. Jeśli twoje dziecko zostało uprowadzone w kraju, w którym mieszka na stałe – nie możesz skorzystać z pomocy na podstawie tej Konwencji.

Co trzeba przygotować?

 • wnioski o zwrot dziecka – pobierz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w języku polskim i w języku urzędowym państwa, w którym jest twoje dziecko. Jeśli nie wiesz, gdzie dokładnie jest przetrzymywane dziecko, ale masz uzasadnione przypuszczenia – opisz dokładnie podstawy tych przypuszczeń w punkcie V wniosku,
 • dokument, który potwierdza twoją władzę rodzicielską – na przykład akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa z matką dziecka, orzeczenie sądowe w sprawie władzy rodzicielskiej,
 • zdjęcie dziecka lub kopię dokumentu z datą urodzenia i zdjęciem dziecka – na przykład paszport, legitymacja szkolna,
 • dokument, który potwierdza, że dziecko na stałe mieszkało w Polsce lub innym państwie – na przykład zaświadczenie o nauce, dziennym pobycie w żłobku lub przedszkolu, leczeniu, zameldowaniu.

Kiedy złożyć dokumenty?

Pobierz i wypełnij wnioski. Jeśli potrzebujesz pomocy z wypełnieniem lub napisaniem wniosku w języku obcym – skorzystaj z pomocy tłumacza przysięgłego. Listę tłumaczy znajdziesz na stronie ministerstwa.

Dołącz pozostałe dokumenty. 

Wnioski i dokumenty złóż w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS) i czekaj na decyzję. 

Gdzie złożyć dokumenty?

W Ministerstwie Sprawiedliwości. Adres: al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • wysyłasz go pocztą,
 • składasz go w biurze podawczym MS. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Ile trzeba zapłacić?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Jeśli korzystasz z pomocy tłumacza przysięgłego do napisania wniosku – zapłacisz za jego tłumaczenie (nie ma ustalonych stawek, każdy tłumacz sam je określa). Jeśli przegrasz sprawę w sądzie (w niektórych państwach zapłacisz na przykład za zatrudnienie adwokata, składanie apelacji), MS poinformuje cię o tym.

Ile trzeba czekać?

Do 6 tygodni od złożenia wniosku państwo powinno wydać orzeczenie w sprawie powrotu dziecka.

Podstawa prawna:

 • konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze zm.);
 • Kodeks postępowania cywilnego;
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • zagraniczne przepisy postępowania cywilnego i prawa rodzinnego.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem (...)

Uprowadzenie dziecka za granicę

Uprowadzenie dziecka za granicę

Kiedy wyjazd z dzieckiem można uznać za uprowadzenie? Z uprowadzeniem dziecka za granicę mamy do czynienia wówczas, gdy spełnione są dwa warunki: nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Nie czekaj do 18-tki... Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu. Pozwalają (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje UOKiK. Nieostrożność przy zawieraniu umowy, może sprowadzić na podróżnego kłopoty, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Dziewczyna ma dziecko z Włochem urodzone 18 miesięcy temu. Dziecko ma oczywiście nazwisko ojca. Nie są oni małżeństwem. Ich związek zaczął się rozpadać, jednak on nie chciał jej puścić do (...)

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny (...)

Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

Proszę o pomoc w sprawie wyjazdu dzieci za granice kraju. Ja pracuję poza Polską i chcę zabrać do siebie dzieci na stałe. Jestem po rozwodzie, ale nie mam kontaktu z ojcem dzieci i nie wiem gdzie (...)

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Jestem z żoną po rozwodzie i mamy syna, nad którym opiekę sprawuje matka, natomiast ja nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Wyraziłem zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka matka uzasadniła (...)

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Jak w świetle orzeczenia TK z dnia 28 kwietnia 2003 zmieniły się przepisy dotyczące dochodzenia ojcostwa przez ojca? Ojciec ma teraz legitymację procesową i może złożyć pozew o ustalenie jego (...)

Odmowa zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica

Odmowa zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica

Czy państwo członkowskie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę może odmówić zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica? Należy zaznaczyć, (...)

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Posiadam nieograniczone prawa rodzicielskie do dziecka. Dopuszczam prawdopodobieństwo, że matka dziecka może je wywieźć z Polski, tym bardziej, że związała się z obcokrajowcem i nie kryje, że (...)

Odebranie praw rodzicielskich ojcu dziecka.

Odebranie praw rodzicielskich ojcu dziecka.

Witam serdecznie, chciałabym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie wniosku o odebranie praw rodzicielskich ojcu mojej córeczki. Chciałabym również zmienić nazwisko mojej córki. Uzasadnieniem (...)

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody byłego współmałżonka

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody byłego współmałżonka

Witam. Wzięłam rozwód z mężem. Przyznano mi opiekę nad naszym dzieckiem. Czy mogę wyjechać z nim na stałe za granicę, jeśli mąż nie wyraża na to zgody? Jeżeli oboje z rodziców (...)

FORUM PRAWNE

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Matka walczy o odzyskanie dziecka z USA

Matka walczy o odzyskanie dziecka z USA Witam, Potrzebuję pomocy w opisanej poniżej sprawie. Otóż od grudnia 2008r jestem żoną obywatela USA. W 2009 w Polsce urodziło nam się dziecko, które dostało (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca

Paszport dla dziecka gdy nie ma zgody ojca Jestem po rozwodzie, córka jest przy mnie, nie ma kontaktów z ojcem, ale ojciec nie chce wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu. W jakiej formie (pozew, (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Porady prawne