Wyższa akcyza na używki

Nowelizacja przepisów przewiduje 10-procentowy wzrost stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym?

Nowelizacja ta ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych. Zgodnie art. 1 ustawy nowelizującej, stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10% w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do:

  • napojów alkoholowych, tj.:

a)      alkoholu etylowego  - podwyżka z 5704,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100% vol (art. 93 ust. 4 ustawy zmienianej);

b)      piwa - podwyżka z 7,79 zł/hl oPlato do kwoty 8,57 zł/ hl oPlato (art. 94 ust. 4 ustawy zmienianej);

c)      wina - podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl (art. 95 ust. 4 ustawy zmienianej);

d)     napojów fermentowanych (z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholowej do 5% obj.) - podwyżka z 158,00 zł/hl  do kwoty 174,00 zł/hl (art. 96 ust. 4 pkt. 2 ustawy zmienianej);

e)      wyrobów pośrednich - podwyżka z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl (art. 94 ust. 4 ustawy zmienianej)

  • wyrobów tytoniowych:

a)      papierosów – ceny wzrosną z 206,76 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej (art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej)

b)      tytoniu do palenia - z 141,29 zł/kg i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 zł/kg i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej (art. 99 ust. 2 pkt ustawy zmienianej)

c)      cygara i cygaretki - 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg (art. 99 ust. 2 pkt 3  ustawy zmienianej)

  • suszu tytoniowego – z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg (art. 99a ust. 3 ustawy zmienianej)
  • wyrobów nowatorskich - z 141,29 zł/kg i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł /kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c ust. 4 i 5 ustawy zmienianej).

Zerowa stawka akcyzy obowiązuje do końca czerwca 2020 r. papierosy elektroniczne. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wyniesie 0,55 zł za każdy ml płynu. Nowelizacja wprowadza bowiem również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr (art. 99b ust. 4 ustawy zmienianej).

Jak wskazano, przewidywana indeksacja akcyzy na używki nie obejmie natomiast cydru i perry o mocy nieprzekraczającej 5%, które pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2020 r. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne