Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące MF przesuwa termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Obowiązujące rozporządzenie

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442), od 1 lipca br. objęto obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących usług w branży myjni. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Porady prawne

Nowy termin

Resort finansów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przesuwa termin z 1 lipca na 1 października 2022 r. To efekt sygnałów ze strony  branży  oraz trudności z instalacją urządzeń fiskalnych wywołanych m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw. Daje tym samym przedsiębiorcom dodatkowy czas na zakup i instalację urządzeń fiskalnych przed 1 października 2022 r.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia. Termin 1 października nie będzie dalej przedłużany.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika