Rząd inwestuje w powietrzne ratownictwo medyczne

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, przedłożoną przez ministra zdrowia.

 

Rząd chce poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy

Łączne wydatki związane z realizacją programu po wprowadzeniu zmian, w okresie 10 lat wyniosą 141,5 mln zł. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zakupione zostały 2 śmigłowce szkoleniowe oraz 3 samoloty szkoleniowe

Maszyny będą służyć do przygotowania nowej kadry pilotów.

Zmiana jest konieczna, ponieważ średnia wieku pilotów w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym wymusza ciągły dopływ nowych kadr (piloci nie mogą mieć więcej niż 60 lat).
Do końca 2023 r. planuje się wyszkolenie co najmniej 32 pilotów.

Zakupione zostaną 2 nowe samoloty do transportu sanitarnego

Wymiana floty umożliwi utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej, gotowości operacyjnej zespołu transportowego.

Nowe samoloty (wraz z nowym sprzętem medycznym) podniosą także bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń medycznych.

Zmieni się lokalizacja bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, zabezpieczającej województwo małopolskie

Zmiana lokalizacji związana jest z rozbudową infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice.

Nowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostanie wybudowana w Kokotowie, w gminie Wieliczka.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: