Pomniejszanie wynagrodzenia lekarzy w wyniku zlecania pacjentom badań

24.8.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta

Pierwsza placówka medyczna wykonała decyzję Rzecznika Praw Pacjenta i zaniechała w całości stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów w zakresie obciążania lekarzy kosztami zleconych przez nich badań.

Porady prawne

Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że organizacja procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w ramach umowy z NFZ) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przewidująca, że świadczeń tych udzielają lekarze, którzy muszą ponieść koszty (na podstawie postanowień umownych) zleconych pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością (art. 6 ust. 1 i art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

Przychodnia, zgodnie z decyzją, zaproponowała wszystkim lekarzom, których umowy przewidywały ponoszenie kosztów zleconych badań, zawarcie aneksów do tych umów i uchylenie zakwestionowanych postanowień. Lekarz zgodzili się na nowe warunki pracy.

Indywidualne podejście do spraw

Jednocześnie należy zauważyć, że każdą sprawę Rzecznik Praw Pacjenta bada indywidualnie, gdyż każda w określonych aspektach się od siebie różni (przykładowo są stosowane różne konstrukcie postanowień umownych), a ocena w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjenta będzie stanowiła – w najbliższych dniach i tygodniach – przedmiot odrębnych decyzji.

Źródło: gov.pl/web/rpp

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne