Rejestracja samochodu bez biurokracji

Komisja Europejska chce znacznie uprościć proces rejestracji samochodów w państwa UE. Dzięki nowej inicjatywie przedsiębiorstwa, obywatele i organy państwowe mogą zaoszczędzić nawet 1,5 miliarda euro.

W ciągu roku mieszkańcy UE przemieszczają około 3,5 miliona samochodów pomiędzy państwami członkowskimi. Muszą je wtedy rejestrować zgodnie z obowiązującymi przepisami konkretnego kraju. Cały proces trwa zazwyczaj około 5 tygodni i kosztuje obywatela średnio 400 euro. To znacznie utrudnia przepływ towarów, usług, czy pracowników na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.

Antonio Tajaniego z Komisji Europejskiej przedstawił wniosek, dzięki któremu proces rejestracji pojazdu w UE będzie znacznie szybszy i prostszy.

Porady prawne

Główne założenia projektu:

- obywatele, którzy spędzają część roku w domu letniskowym w innym państwie UE, nie będą musieli ponownie rejestrować tam samochodu;

- obywatele, którzy przenoszą się na stałe do innego państwa UE, będą mieli 6 miesięcy na ponowne zarejestrowanie tam samochodu;

- obywatele, którzy kupują lub sprzedają używany samochód w innym państwie UE, nie będą musieli borykać się z dodatkowymi kontrolami technicznymi i problemami administracyjnymi;

- obywatele, którzy pracują w innym państwie UE i używają samochodu zarejestrowanego przez pracodawcę, nie będą już musieli rejestrować go w swoim państwie pochodzenia;

- przedsiębiorstwa wynajmu samochodów będą mogły przemieszczać samochody do innych państw UE w okresach wakacyjnych bez konieczności ponownej rejestracji (np. korzystając z tych samych samochodów w regionie nadmorskim w lecie i w Alpach w zimie). Powinno to obniżyć ceny wynajmu samochodów;

- ta sama zasada ma zastosowanie do przedsiębiorstw: samochody, autobusy, vany i ciężarówki powinny być zarejestrowane w tym państwie UE, w którym znajduje się siedziba firmy, a pozostałe państwa UE muszą to zaakceptować;

- organy rejestracji będą w większym stopniu współpracować ze sobą, co ułatwi odszukiwanie skradzionych samochodów. Zarejestrowanie kradzionego samochodu w innym państwie UE stanie się niemożliwe;

- wiele kontroli zostanie całkowicie zniesionych, a właściwe organy będą otrzymywać wszelkie potrzebne informacje techniczne na temat samochodu bezpośrednio od swoich odpowiedników w państwie, w którym jest on już zarejestrowany.

Dzięki temu nastąpi znaczne uproszczenie formalności administracyjnych związanych z ponowną rejestracją w UE samochodów osobowych, vanów, autobusów i ciężarówek, na przykład przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego państwa UE na drugie i przy zakupie używanego samochodu z innego państwa UE.

Zmiana przepisów ma także spowodować, że niemożliwe będzie zarejestrowanie kradzionego pojazdu w innych krajach UE. Pomysł Antonio Tajaniego to także dobra wiadomość dla turystów, ponieważ może się okazać, że spadną ceny wynajmu samochodów.

W najbliższym czasie w Parlamencie Europejskim i Radzie ma być głosowanie nad wnioskiem. Po zatwierdzeniu państwa członkowskie będą miały rok na przygotowanie się do nowych procedur, czyli na przykład na wdrożenie oprogramowania do wymiany danych.

(RO)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika