Sytuacja FUS jest stabilna

27.4.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

- "COVID-19 miał istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku. Gdyby nie epidemia, zapewne mówilibyśmy dziś o rekordowych wpłatach składek. Wskazywały na to wyniki z I kwartału 2020 r." - wyjaśnił wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2020 r. ukształtował się na poziomie 74,7 proc. Jednak w pierwszym kwartale przekroczył rekordową wartość osiągniętą w 2019 r. (82,9 proc. wobec 81 proc. w 2019 r.). W drugim kwartale wskaźnik gwałtownie spadł w związku ze zmniejszeniem się wpływów składkowych w wyniku epidemii i wyniósł 59,5 proc. Dwa ostatnie kwartały roku przyniosły wyraźną poprawę i wzrost wskaźnika do poziomu 77,9 proc. w trzecim kwartale i 78,8 proc. w czwartym.

COVID-19 miał istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku. ZUS opracowywał i uruchamiał programy pomocowe w ramach Tarczy antykryzysowej. Wszystko po to, aby złagodzić skutki pandemii. Przedsiębiorcy mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia składek na raty.

Porady prawne

Największe koszty FUS

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 r. wyniosły 277,3 mld zł. Największą ich pozycją były emerytury, renty i inne świadczenia w kwocie 260,5 mld zł. Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w grudniu 2020 r. wyniosła 2419,71 zł i była wyższa o 5,9 proc. od wypłacanej rok wcześniej. W marcu 2020 r. ZUS przeprowadził waloryzację wskaźnikiem 103,56 proc., ale podwyższył świadczenia o co najmniej 70 zł.

W 2020 r. istotnymi wydatkami FUS były też zasiłki chorobowe - 14,1 mld zł. Były one wyższe o 15,7 proc. od zasiłków wypłaconych w 2019 r., co wynikało z niezdolności do pracy z powodu COVID-19 lub przebywania na kwarantannie.

Cudzoziemcy

Po spadku w drugim kwartale, w drugiej połowie 2020 r. ponownie wzrosła liczba ubezpieczonych obcokrajowców – do najwyższego poziomu w historii. W grudniu 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 11,3 proc. w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 59,4 proc. osób było zatrudnionych na postawie umowy o pracę, a 3 proc. prowadziło działalność gospodarczą.

Największą grupę ubezpieczonych obcokrajowców (73,4 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – w grudniu 2020 r. 532 503 osób, czyli o 11,1 proc. więcej niż na koniec 2019 r.

Duży wzrost liczby obywateli Ukrainy w Polsce w dwóch ostatnich kwartałach 2020 r. nastąpił z powodu odblokowania granic po okresie pierwszego lockdownu.

Zobacz także:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne