Umowa z Izraelem weszła w życie

12.7.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

1 maja weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym z Państwem Izrael. Tego samego dnia weszły w życie także przepisy wykonawcze związane z tym porozumieniem. To kolejny krok dla zapewnienia szerokiego zabezpieczenia polskich rodzin.

Porady prawne

Kto skorzysta?

1 maja Polska podpisała z Izraelem umowę o zabezpieczeniu społecznym. Tworzy ona podstawę koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w obu krajach. To ważna informacja dla osób, które pracowały w Polsce i Izraelu. Z początkiem maja weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem. Dzięki niej można sumować okresy ubezpieczenia w obu krajach i transferować świadczenia.

Wejście w życie umowy to spełnienie społecznych oczekiwań wielu osób. Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w Polsce i w Izraelu.

Dzięki umowie można więc sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Izraelu, aby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Można także transferować świadczenia emerytalno-rentowe uprawnionych osób, które mieszkają na terytorium drugiego państwa. Nowe przepisy regulują również kwestie związane z prawem do świadczeń z tytułu macierzyństwa, świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych.

Na umowie zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów – reguluje ona kwestie delegowania pracowników. Pozwala na ich wysyłanie z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Porozumienie ma szczególne znaczenie dla Polaków, którzy pracowali w Izraelu lub w przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka pracuje w Izraelu. Postanowienia zawarte w umowie, umożliwiają między innymi:

  • sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych w Izraelu, w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie) oraz
  • transfer świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiego państwa.

Podpisana deklaracja ma znaczenie także dla polskich i izraelskich przedsiębiorców, ponieważ określa kwestie możliwości delegowania pracowników. Pozwala na ich wysyłanie z terytorium jednego państwa do wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Umowa ma znaczenie w przypadku prawa do świadczeń z tytułu macierzyństwa, emerytur, rent, rent rodzinnych, świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych. To kolejne działania, które mają zapewnić wszechstronne zabezpieczenie rodzin.

Umowy o zabezpieczeniu społecznym

Izrael to już 12. państwo spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym. Dotychczas takie przepisy obowiązywały z Czarnogórą, Serbią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, USA, Kanadą, Quebekiem, Koreą Południową, Australią, Ukrainą oraz Mołdawią.

Materiały: Izrael

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne