25.1.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki dla żołnierzy.

Kogo obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Porady prawne

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po 26 kwietnia 2019 r. (po zakończeniu kwalifikacji wojskowej), i złożyływniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 x 40 mm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kategoria B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
 • kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
 • kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.

Najwyższe od lat podwyżki dla żołnierzy już od 1 lutego

Zgodnie z zapowiedzią ministra Mariusza Błaszczaka, żołnierze Wojska Polskiego otrzymają wyższe wynagrodzenia od 1 lutego z wyrównaniem od 1 stycznia. To efekt podpisanego przez szefa MON i opublikowanego dziś w dzienniku urzędowym rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na najwyższe od lat podwyżki 710 mln zł. Ich wypłata to realizacja jednego z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka. W Ministerstwie Obrony Narodowej  konsekwentnie podejmowane są działania, aby zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw, tak aby zainteresować służbą wojskową więcej chętnych i zwiększyć liczebność Wojska Polskiego.

Wynagrodzenia żołnierzy – w zależności od stopnia – wzrosną średnio o kwoty od 200 zł  do 550 zł.

Wyższe wynagrodzenia zostaną wypłacone wszystkim żołnierzom w I kwartale br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku.

Średnio podwyżka wyniesie:

 • 450 zł dla żołnierzy korpusu szeregowych (wzrost uposażenia od 13,8% do 14,1%),
 • od 410 do 550 zł dla żołnierzy korpusu podoficerów (wzrost od 10,9% do 13%),
 • od 300 zł do 530 zł dla żołnierzy korpusu oficerów (wzrost od 3,4% do 10,7%),
 • od 200 zł do 350 zł dla generałów (wzrost od 1,3% do 3,7%).

Podwyżki uposażeń oznaczają także wzrost otrzymywanych przez żołnierzy dodatków za długoletnią służbę wojskową.

Źródło: www.gov.pl/web/mswia, mon.gov.pl/

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kwalifikacja wojskowa rusza w przyszłym tygodniu

Kwalifikacja wojskowa rusza w przyszłym tygodniu

4 lutego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która w tym roku obejmie 280 tys. osób. Będzie ona prowadzona do 30 kwietnia. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie: mężczyzn urodzonych w 1994 roku; mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji zostaną również poddane osoby urodzone w latach 1992-1993, (...)

Szczepionki przeciwko COVID-19 już niedługo dostępne dla Polaków

Szczepionki przeciwko COVID-19 już niedługo dostępne dla Polaków

Jak podał rząd, od początku epidemii ludzie na całym świecie wyczekiwali szczepionki, która powstrzyma rozprzestrzenianie się COVID-19. Dzięki miesiącom ciężkiej pracy naukowców już niedługo będzie można rozpocząć szczepienia. Będą one darmowe i dobrowolne. Polska podpisała umowy na zakup ponad 45 mln dawek szczepionek, po ich zatwierdzeniu przez europejskie instytucje. (...)

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek (3 lutego) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do końca kwietnia br. Obejmie ponad 220 tysięcy mężczyzn oraz niemal 4 tysiące kobiet. Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa? Kwalifikację wojskową przeprowadzą 392 powiatowe komisje lekarskie powołane przez wojewodów.  ##baner## Kwalifikacja wojskowa obejmie: mężczyzn urodzonych w 2001 r.;  mężczyzn (...)

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.WAŻNE:Wszyscy stawiający się w bieżącym roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa (...)

Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Kto może dostać wezwanie?

Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Kto może dostać wezwanie?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie około 270 tys. osób i będzie prowadzona od 2 lutego do 30 kwietnia. Termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. Przeprowadzenie (...)

Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa trwa od 30 stycznia do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (...)

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Nowe zasady kwalifikacji wojskowej w 2021 roku W związku z panującą pandemią koronawirusa, MSWiA i MON podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w tym roku. Będzie ona mogła zostać przeprowadzona od kwietnia do lipca lub od sierpnia do listopada. W życie weszło właśnie rozporządzenie w tej sprawie. ##baner## Tegoroczna kwalifikacja wojskowa (...)

Kwalifikacja wojskowa 2014. Kogo obejmie?

Kwalifikacja wojskowa 2014. Kogo obejmie?

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 3 lutego do 30 kwietnia, potrwa 63 dni roboczych i obejmie około 270 tysięcy osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. Projekt określa termin ogłoszenia przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej, czas jej (...)

Będzie nowa kwalifikacja wojskowa

Będzie nowa kwalifikacja wojskowa

Mężczyzna, który kończy w danym roku kalendarzowym 18 lat, nie będzie się musiał zgłaszać do wojskowej rejestracji. Do tej pory ciążył na nim taki obowiązek, a niezastosowanie się do niego mogło się wiązać z nałożeniem grzywny, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez policję. Rzeczpospolita 08.12.2008 r. kwalifikacja, wojskowa, pobór, służba

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jego wierzyciele podlegają zaspokojeniu z funduszy uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz z wszelkich dochodów uzyskanych z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa i z odsetek od sum zdeponowanych w banku w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe określa kolejność (...)

Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady na 2008 rok

Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady na 2008 rok

  Kategorie  Opis kategorii  Stawka za 1 km w zł  Kategoria 0  Motocykle  0,11  Kategoria 1  Pojazdy samochodowe o dwóch osiach  0,24  Kategoria 2  (...)

Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady w 2008 roku

Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady w 2008 roku

Jakie opłaty za przejazd autostradą są limitowane? Zgodnie z ustawą, w okresie nieobjętym umową ze spółką o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może pobierać opłaty za przejazd autostradą - pod warunkiem przystosowania autostrady do poboru tych opłat. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia może pobierać (...)

Ile zapłacimy za autostradę w przyszłym roku?

Ile zapłacimy za autostradę w przyszłym roku?

W jakich przypadkach opłaty za autostrady są pobierane? Za przejazd autostradą, co do zasady, są pobierane opłaty. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która zawarta umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, na zasadach określonych w ustawie. Ponadto Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może pobierać (...)

Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

  Z końcem marca 2009 r. wprowadzony został nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej mają osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli, dlatego przyjęto, (...)

1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną! Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek (...)

Powstają nowe kategorie praw jazdy

Powstają nowe kategorie praw jazdy

Nowa kategoria AM zastąpi kartę motorowerową, dokument oznaczony symbolem A2 upoważni natomiast do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW - wynika z przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy o kierujących pojazdami. Nowe przepisy mają skutecznie poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Oprócz zaostrzenia wymagań wobec „młodych (...)

Gmina Fair Play po raz siódmy

Gmina Fair Play po raz siódmy

- Gminy, które dbają o interesy społeczności lokalnych i działających na ich terenach inwestorów, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystej Gali z okazji VII edycji konkursu „Gmina Fair Play". Uroczystość odbyła się 3 października br. w Warszawie.Wiceminister Szejnfeld zwrócił (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej nie dojdzie do zawarcia układu, wobec czego upadłość naprawcza zostanie przekształcona w upadłość (...)

Projekt zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP

Projekt zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP

W Senacie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W ramach nowelizacji określono m.in:Kategorie zdolności do czynnej słuzby wojskowejWprowadzono do ustawy oznaczenie oraz przydatność poborowych do służby, w zależności od nadanej kategorii. I tak:kategoria A - zdolny do odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Nowe kategorie dokumentu, okres próbny dla młodych kierowców i kursy dla tych, którzy uzbierają 24 punkty karne – takie zmiany wprowadzi podpisana przez prezydenta ustawa o kierujących pojazdami. Osoby, które po raz pierwszy wyrobią prawo jazdy kategorii B, zostaną objęte tzw. okresem próbnym, który potrwa 2 lata od daty wydania dokumentu. W tym (...)

Nowe prawo jazdy na quady i motorowery

Nowe prawo jazdy na quady i motorowery

Zamiast karty motorowerowej pojawi się nowa kategoria prawa jazdy AM. Ścigaczami będą mogły jeździć natomiast osoby, które ukończą 24 lata. Obecnie mamy dwa typy prawa jazdy na jednoślady. Już wkrótce do obecnych kategorii A1 i A dołączą nowe: AM i A2. Ta pierwsza ma zastąpić kartę motorowerową, którą obecnie mogą posiadać już 13-latkowie. Kategoria AM umożliwi (...)

Młodzi kierowcy będą nadzorowani

Młodzi kierowcy będą nadzorowani

Osoba, która po raz pierwszy wyrobiła prawo jazdy, może stracić dokument za trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na motocykl wsiądziemy dopiero po ukończeniu 24 lat. Takie zmiany wprowadzi projekt ustawy o kierujących pojazdami, którym zajmie się jutro Rada Ministrów. Najliczniejsza grupa kierowców, uczestniczących (...)

Jakich zwierzaków nie wolno hodować w domu?

Jakich zwierzaków nie wolno hodować w domu?

Skąd wynika zakaz hodowania zwierząt niebezpiecznych? Ustawa z o ochronie przyrody zabrania hodowli i utrzymywania, poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a także cyrkami, zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżnych i jadowitych. Minister właściwy do spraw środowiska został przy tym upoważniony do określenia (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest: w przypadku (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz (...)

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Kolejność dziedziczenia ustawowego Według zasad określonych w regulacjach spadkobrania, w myśl reguł tzw. dziedziczenia ustawowego, w pierwszej grupie (kręgu) do dziedziczenia dochodzą zstępni spadkodawcy (tj. dzieci, wnuki itd.) oraz jego małżonek. W przypadku braku zstępnych uprawnionych do spadkobrania (nie tylko z powodu fizycznego nieistnienia, ale także na skutek uznania za niegodnego (...)

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie (z wyjątkiem kilkunastu przepisów) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana: specustawą antykryzysową). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany (...)

Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

Zmiany w spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca br., to efekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o działach administracji (...)

Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych

Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych

Zmiany dla spółdzielni socjalnych Ułatwienie funkcjonowania spółdzielni socjalnych dzięki nowym instrumentom wsparcia z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy – to tylko niektóre zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. W 2018 roku spółdzielnie socjalne (...)

Łatwiejsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

Łatwiejsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

Nie więcej niż 8 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy zakłada nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury. Limit 8 egzaminów dziennie (...)

Nabór do Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II

Nabór do Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II

Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, na realizację określonego przedsięwzięcia twórczego lub z zakresu upowszechniania kultury. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia 2019 r. Konkurs o stypendia (...)

Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

Sprawdź, gdzie wprowadzono nowe opłaty, ile przyjdzie wydać na podróż lub jak ominąć płatne odcinki. Od 1 lipca na 1600 km polskich dróg (autostradach, drogach ekspresowych i wybranych drogach krajowych) obowiązuje tzw. e-myto. Elektroniczna opłata zastępuje system manualnego poboru opłat, czyli winiety. O ile musieli je posiadać tylko kierowcy ciężarówek czy autobusów, (...)

Kierowcy ciężarówek jeżdżą bez uprawnień

Kierowcy ciężarówek jeżdżą bez uprawnień

Prawie co szósty kierowca ciężarówki oraz blisko jedna dziesiąta kierowców autobusów jeżdżą bez pełnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. Policja traktuje ich łagodnie - pouczając. 17 proc. kierowców samochodów ciężarowych i ponad 9 proc. kierowców autobusów, którzy prawo jazdy uzyskali w ciągu ostatnich (...)

Ruszyła kolejna, 37. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła kolejna, 37. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez udoskonalanie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Czy niezdany egzamin na prawo jazdy kategorii A może mieć wpływ na prawo jazdy kategorii B?

Czy niezdany egzamin na prawo jazdy kategorii A może mieć wpływ na prawo jazdy kategorii B?

Niezdany egzamin na prawo jazdy kategorii A nie odbiera kierowcy uprawnień do prowadzenia samochodu (...)Nie można zapominać, że informacje o pozytywnie zaliczonych egzaminach trafiają do starosty. Jeśli ośrodek egzaminowania ujawni nieprawidłowości, np. całkowity brak wiedzy kierowcy, który posiada już jedno uprawnienie, informuje o tym starostę. W starostwie wszczyna się wówczas postępowanie (...)

Kierowcy quadów nie pojadą bez prawa jazdy

Kierowcy quadów nie pojadą bez prawa jazdy

Bez prawa jazdy kategorii AM nie będzie można prowadzić lekkiego czterokołowca. Nowa kategoria prawa jazdy pojawi się najprawdopodobniej pod koniec 2011 roku. Do egzaminu na kategorię AM będą mogły podejść osoby po ukończeniu 14 lat – donosi Rzeczpospolita. – Każdy, kto rusza w trasę, powinien mieć pojęcie o przepisach ruchu drogowego. Inaczej jest zagrożeniem nie tylko (...)

Nie wjedziesz quadem na autostradę

Nie wjedziesz quadem na autostradę

Quady zostaną zdefiniowane jako czterokołowce. Oznacza to m.in., że będziemy musieli jeździć nim w kasku. Ponadto czterokołowcem nie wjedziemy na autostradę oraz na drogę ekspresową – wynika z nowelizacji przepisów o ruchu drogowym. Gazeta Prawna donosi, że dokument opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 11 lutego 2012 roku. Od tego czasu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Spółka z o.o. która jest mi winna pieniądze chyba niebawem ogłosi upadłość. Moja należność stwierdzona jest fakturami. Jeżeli zdążę uzyskać tytuł wykonawczy i będąc wzywanym do zgłoszenia (...)

Zastaw a upadłość

Zastaw a upadłość

Czy art. 345. Pr.Up. oznacza, że wierzytelności zabezpieczone zastawem na rzeczach ruchomych są zaspakajane poza kolejnością, niezależnie od tego, w której grupie (art. 342) znalazłby się wierzyciel (...)

Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

Chcę zapytać o kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji niezabezpieczonych hipotecznie w przypadku upadłości emitenta. Chciałem się dowiedzieć w której kolejności (grupie) takie roszczenie (...)

Przyznanie policjantowi dodatku funkcyjnego

Przyznanie policjantowi dodatku funkcyjnego

Według jakich zasad policjantowi przyznaje się dodatek funkcyjny? Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym (...)

Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

W 2002 roku kupiłem działkę budowlaną zabudowaną budynkiem usługowym, którego budowa zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentami i zezwoleniami rozpoczęła się w 1998 roku. Po roku w 1999 (...)

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Jestem właścicielem obiektu zabytkowego. Aktualnie figuruje on w ewidencji jako budynek biurowy. Przygotowane są projekty na zmianę jego użytkowania z biurowego na mieszkalny. Na prowadzenie robót (...)

Kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji

Kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji

W jakiej kolejności komornik wypłaca ściągnięte należności? Przede wszystkim czy w pierwszej kolejności pieniądze dostaje ZUS, Urząd Skarbowy, czy bank, który ma ustanowioną hipotekę na nieruchomości. (...)

Uprawnienia kierowcy zawodowego

Uprawnienia kierowcy zawodowego

Zamierzam zatrudnić kierowcę zaopatrzeniowca, który ma prowadzić samochody dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony. Posiada on prawo jazdy kategorii B. Czy musi on posiadać jeszcze inne uprawnienia, (...)

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Chodzi o wynagrodzenie dla byłego prezesa Spółki z o.o. w postanowieniu sądu rejonowego (...)

Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

Czy istnieje jakiś przepis stanowiący o tym, że należności na rzecz Skarbu Państwa powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności?  Kolejność zaspokajania wierzycieli z sumy uzyskanej z (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Umowa w języku angielskim

Umowa w języku angielskim

Przedsiębiorcy działający w Polsce zarejestrowani w KRS, posiadający NIP i Regon, podejmują współpracę handlową.Czy umowa handlowa zawarta pomiędzy 2 polskimi przedsiębiorcami dot. współpracy (...)

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

Obligacyjny czy rzeczowy charakter timesharingu

Obligacyjny czy rzeczowy charakter timesharingu

Jaki charakter ma timesharing, obligacyjny czy rzeczowy? Do timesharingu będącego użytkowaniem odnosi się kodeks cywilny w art. 270[1]: Art. 270[1] Kodeksu cywilnego § 1. Do użytkowania polegającego (...)

Cześć człowieka a prawo karne

Cześć człowieka a prawo karne

W jaki sposób prawo karne definiuje cześć człowieka? Cześć jako kategoria normatywna oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i posiadaniu (...)

Niepochlebne opinie w internecie na temat innej osoby a odpowiedzialność karna

Niepochlebne opinie w internecie na temat innej osoby a odpowiedzialność karna

Czy grozi mi odpowiedzialność karna za umieszczenie danych osobowych pewniej osoby, jeśli napiszę przy nich rzeczy o niej niepochlebne?      Materię odpowiedzialności karnej za (...)

Jakie mogą być zarzuty apelacji

Jakie mogą być zarzuty apelacji

Jakie mogą być zarzuty apelacji? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego [ dalej k.p.c ] (ustawa z dnia 17 listopada 1964r. , Dz. U. 164 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) - stanowić może (...)

Ochrona prawnokarna pism procesowych

Ochrona prawnokarna pism procesowych

Z art. 115 § 14 kk. wynika, że dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu (...)

Pozwolenie na broń palną

Pozwolenie na broń palną

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

Kiedy droga jest drogą publiczną

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada (...)

Wydanie prawa jazdy osoby zameldowanej w Polsce

Wydanie prawa jazdy osoby zameldowanej w Polsce

Mąż przed dwoma tygodniami zdał egzamin na prawo jazdy kat. A ( posiada już prawo jazdy- B,C,E). Wypisał wniosek na prawo jazdy i zaznaczył punkt G podpunkt 7- przebywam na terenie RP przynajmniej (...)

Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Bdynek letniskowy i mieszkalny a podatek

Na górskiej działce zbudowano (prawie) budynek określony w pozwoleniu na budowę jako letniskowy. Powierzchnia zabudowy: 62,30 m2, powierzchnia całkowita 90,20 m2, powierzchnia użytkowa 72,15 m2. (...)

Podatek u bukmachera

Podatek u bukmachera

Grałem u bukmacherów internetowych, używając karty kredytowej, zagranicznych firm, mających swe siedziby np. na Antylach Holenderskich, w rajach podatkowych, jeden w Anglii. Nie płaciłem żadnego (...)

Bezumowne korzystanie z części gruntu

Bezumowne korzystanie z części gruntu

Na podstawie umowy sprzedaży nabyłem od Gminy samodzielny lokal mieszkalny jako odrębną nieruchomość wraz z udziałem wynoszącym 1590/1000 we wspólnych częściach budynku oraz w działce gruntu (...)

Interes prawny a uzasadniony interes prawny

Interes prawny a uzasadniony interes prawny

Spotkałem się z określeniami "interes prawny", "uzasadniony interes prawny". Proszę o podanie definicji, oraz wskazanie ewentualnych różnic pomiędzy w/w określeniami.  Interes prawny jest (...)

Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Istnieje rozporządzenie nakazujące w uzgodnieniu warunków zabudowy określenie rodzaju zabudowy, np. zabudowa zagrodowa, zabudowa wielorodzinna itp. Ustawa Prawo budowlane nie precyzuje wyraźnie obowiązku (...)

Pierwszeństwo zaspokojenia ze skargi pauliańskiej

Pierwszeństwo zaspokojenia ze skargi pauliańskiej

Czy pierwszeństwo wynikające z art. 532 kc oznacza ósmą kolejność zaspokojenia na podstawie art. 1025 kpc, czy też bezwzględne pierwszeństwo nawet przed ewentualnymi roszczeniami alimentacyjnymi (...)

Opłata za ustanowienie hipoteki

Opłata za ustanowienie hipoteki

W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została przez bank? Jeśli tak, to w (...)

Upadłość pracodawcy a stosunek pracy

Upadłość pracodawcy a stosunek pracy

Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w likwidowanym zakładzie pracy i zarządzanym przez syndyka podlegają przepisom prawa pracy i bhp opartych o kodeks pracy? Czy pracownikom tym syndyk (...)

FORUM PRAWNE

jak wygląda kwalifikacja wojskowa 2013?

jak wygląda kwalifikacja wojskowa 2013? jak wygląda kwalifikacja wojskowa 2013?

kwalifikacja wojskowa 2012 rozpoczęta

kwalifikacja wojskowa 2012 rozpoczęta Co prawda obowiązkowa służba wojskowa już jest przeszłością, jednak obowiązek kwalifikacji pozostał. Potrwa ona do końca kwietnia potrwa rozpoczęta dzisiaj (...)

bilety euro 2012 ceny

bilety euro 2012 ceny Oficjalne ceny biletów na mecze mistrzostw Euro 2012: MECZ OTWARCIA: * Kategoria 1 - 250 euro * Kategoria 2 - 140 euro * Kategoria 3 - 45 euro MECZE GRUPOWE: * Kategoria 1 - 120 (...)

KATEGORIA A

KATEGORIA A Witam kupie prawo jazdy kategoria A bez zaliczek odbireanie z urzedu prosze o szybki kontakt pilnieeeeee Oferujemy -Prawo Jazdy (legalne) wszystkie kategorie prawo jazdy jest to legalny (...)

Prawo jazdy na motocykl w 2011 - jakie nowości ?? kategoria A2 , kategoria A , kategoria AM - SPRAWDŹ TO !

Prawo jazdy na motocykl w 2011 - jakie nowości ?? kategoria A2 , kategoria A , kategoria AM - SPRAWDŹ TO ! Od 2011 powstanie nowa kategoria A2, uprawniająca do prowadzenie motocykli o mocy do 35 kW (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

nowa kategoria prawa jazdy AM

nowa kategoria prawa jazdy AM Dla kogo jest przeznaczona nowa kategoria prawa jazdy AM? Do czego ona będzie uprawniała??? AM ma zastąpić popularną kartę motorowerową. Wiek niezbędny do uzyskania (...)

Od ilu lat można zrobić prawko?

Od ilu lat można zrobić prawko? Od ilu lat można zrobić prawko? Słyszałem że u nas w kraju można mieć prawko od 16 lat? To prawda? Jeśli chodzi o kategorię B: Od wieku 18 lat lub można zacząć (...)

PRAWKO KATEGORIA A

PRAWKO KATEGORIA A Witam kupie prawko kategoria A BEZ ZALICZEK i odbieranie z urzędu tylko powarzne propozycje pisac na karolek_cyga@interia.pl PILNIE Oferujemy -Prawo Jazdy (legalne) wszystkie (...)

Kategoria wojskowa

Kategoria wojskowa Witam. Chciałbym sobie zmienić kategorie wojskową z E na min. D. Stając na komosji wojskowej miałem poważną wadę wzroku i na tamte czasy nie było możliwości usunięcia jej. (...)

kiedy kategoria d w wojsku?

kiedy kategoria d w wojsku? kiedy kategoria d w wojsku?

Prawo jazdy na skuter - kategoria AM !

Prawo jazdy na skuter - kategoria AM ! Nowa kategoria AM zastąpi obecna kartę motorowerową. Jednak będzie ją uzyskać dopiero 14-latek. Tymczasem obecna kartę motorowerową może uzyskać osoba, (...)

PRAWOJAZDY NA UKRAINIE

PRAWOJAZDY NA UKRAINIE Dzien Dobry nazywam sie Viktor. Organizuje kilku dniowe wyjazdy na Ukrainie. Pomagam przy zdobyciu prawa jazdy na Ukrainie. Są to prawa jazdy na każdą kategorie, ze wszystkimi (...)

kupie prawko bez wpisu

kupie prawko bez wpisu Witam kupie prawko bez wpisu szt 3 jezeli ma ktos takie dojscia to prosze o kontakt 723954810 wymiana reka w reke bez zaliczek czekam na konkretna oferte prawo jazdy miedzynarodowe. (...)

Kategoria d a praca?

Kategoria d a praca? Witam! Mam pytanie dotyczące pracy w policji/strazy granicznej ew straży pożarnej. Czy jak dostałem na komisji wojskowej kategorie d to mam szanse dostać się do wyżej wymiennionej (...)

Domyślnie Utrata bezterminowych uprawnień przy wymianie prawa jazdy

Domyślnie Utrata bezterminowych uprawnień przy wymianie prawa jazdy Dzień dobry. Mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie podpowiedzieć mi, co mogę zrobić, o ile cokolwiek mogę zrobić. Robiłem (...)

Pracownik wobec odszkodowania

Pracownik wobec odszkodowania Witam, na wstępie chciałbym przeprosić jeśli źle wybrałem kategorie, ale nie wiem która kategoria byłaby odpowiednia. Kilka lat temu byłem pracownikiem parku (...)

kasowanie linków po ustaniu umowy

kasowanie linków po ustaniu umowy Nie wiem, czy właściwa kategoria, ale zastanawia mnie jak działa pozycjonowanie SEO, bo rozmawiałem z paroma firmami i mają różne podejścia do linków. Jedna (...)

Uciążliwy sąsiad

Uciążliwy sąsiad Nie wiem czy kategoria jest właściwa :) Wszędzie sąsiedzi, którzy palą, piją, hałasują albo grillują na balkonach. Nasz problem jest trochę innym dlatego zakładam ten wątek. (...)

Kupię prawo jazdy kategorii B i T może być samo B

Kupię prawo jazdy kategorii B i T może być samo B Chcę kupić prawo jazdy kategorii B bo mam dość wydawania pieniędzy wydałem ponad 5000 zł i zawsze Jestem na egzaminie oblewany mimo że jeżdżę (...)

Porady prawne