9.1.2007

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w PIT na 2007 rok

Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku. Poniżej wskażemy najważniejsze z nadchodzących zmian.

Według jakich skal będziemy płacili podatek w kolejnych latach?

Nowelizacja przewiduje, że w przyszłym roku nadal będziemy płacić podatek według stawek 19, 30 i 40%. Wzrosną jednak progi podatkowe i kwota wolna od podatku. W 2007 roku progi podatkowe będą one na poziomie: 43.405 zł i 85.528 zł, a kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali wyniesie 572,54 zł.

Porady prawne

W 2008 roku wzrosną progi podatkowe do: 44.490 zł i 85.528 zł.

Dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18 i 32% ma być wprowadzona dopiero od 2009 r. Wówczas to będzie obowiązywał jeden próg podatkowy na poziomie 85.528 zł. 

Wyłączono z opodatkowania PIT przychody opodatkowane nowym podatkiem tonażowym.

Jakie zmiany zainteresują osiągających przychody zza granicy?

Doprecyzowano, że pojęcia rezydencji podatkowej (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz braku rezydencji podatkowej (ograniczony obowiązek podatkowy) odnoszą się również do przychodów podatnika.

Dodano ponadto definicję miejsca zamieszkania jako ośrodka interesów życiowych w Polsce albo pobytu w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Polacy pracujący za granicą będą mogli od rocznej podstawy opodatkowania odliczyć 30 %. diety za każdy dzień przepracowany poza krajem. Nie dotyczy pracowników przebywających w podróży służbowej za granicą - oni mogą bowiem odliczyć całość diet.

Zamiany dotyczące opodatkowania przychodów ze sprzedaży mieszkań

Zamiast 10 % podatku od przychodów ze sprzedaży mieszkań, zapłacimy 19 % podatek od dochodu. Dochód do opodatkowania stanowić będzie różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a udokumentowanymi kosztami jej nabycia lub wybudowania, powiększonymi o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Nadal będzie zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanego po 5 latach od jego nabycia.

Dodatkowo wolne od podatku będą przychody ze sprzedaży domu czy mieszkania, jeśli podatnik był tam zameldowany na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia (a nie uzyskania przychodu). Dotyczy to obojga małżonków (oboje muszą być zameldowani). Warunkiem zastosowania zwolnienia będzie złożenie w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni oświadczenia o spełnieniu warunków.

Zniknie natomiast od 2007 roku zwolnienie od podatku w przypadku deklaracji przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży mieszkania w ciągu 2 lat na inne cele mieszkaniowe.

Co się zmieni w zakresie ulg podatkowych?

Wprowadzona zostanie od 1 stycznia 2007 r. nowa ulga podatkowa dla osób wychowujących dziecko własne lub przysposobione (tzn. adoptowane). Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych będą więc mogli odliczyć od podatku kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł. Odliczenie będzie dotyczyło łącznie obojga rodziców.  

Nowe odliczenie od dochodu przewidziano także dla krwiodawców - według ekwiwalentu pieniężnego za krew, z limitem do 6% dochodu.

Od przyszłego roku zlikwidowana zostanie natomiast ulga odsetkowa. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego na dotychczasowych zasadach zachowają jednak podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2002-2006. Warto przy tym pamiętać, iż o nabyciu przez podatnika prawa do ulgi odsetkowej decyduje fakt zawarcia do końca 2006 r. umowy kredytu, której przedmiotem będzie sfinansowanie jednej z inwestycji wymienionej w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś powinność banku wynikająca z tej umowy, polegająca na uruchomieniu transz kredytowych. 

1 stycznia 2007 r. ma zniknąć z ustawy również ulga na zatrudnienie pomocy domowych. Podatnicy, którzy do tego czasu podpiszą z osobą bezrobotną umowę aktywizacyjną, zachowają prawa do ulgi.

Uproszczono natomiast zasady przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Od 2007 r. urząd skarbowy ma przekazywać kwotę 1% podatku należnego na podstawie wniosku podatnika w terminie 3 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania (a nie od złożenia zeznania), pod warunkiem że podatnik złożył zeznaniem w terminie. Co roku podawany jest wykaz organizacji, które mają prawo do 1%. Do upływu terminu złożenia zeznania za 2006 r. można dokonywać wpłat i odliczać je na zasadach dotychczasowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., oprócz zmian zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego - które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2007 roku. Poniżej wskażemy ważniejsze z wprowadzanych zmian. Jakie będą nowe zasady wydawania pisemnych (...)

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

    Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, odliczenia od dochodu, odliczenia od podatku, ulga podatkowa, ulgi, PIT

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie, w części dotyczącej dochodów Banku Gospodarstwa (...)

Twój e-PIT za 2021 rok

Twój e-PIT za 2021 rok

Rozliczasz PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-28? Czeka na Ciebie Twój e-PIT Twój e-PIT to przygotowane przez urząd skarbowy twoje roczne rozliczenie. Twój e-PIT znajdziesz w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Twój e-PIT, zeznanie podatkowe, rozliczenie roczne, PIT, (...)

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok

Wchodząca w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza istotne zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania, zwolnień oraz podmiotów zobowiązanych (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR) w 2017 roku Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 jest już dostępna. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2016 rok: PIT-37- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatnik&o PIT, podatek dochodowy, wstępnie wypełnione (...)

Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?

Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?

Jaką kwotę ulgi rodzinnej będzie można odliczyć?            18 października 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z 5 września 2007 r. Wprowadza ona wyższą kwotę ulgi (...)

Jak zmiany podatkowe wpłyną na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS od 2022 r.?

Jak zmiany podatkowe wpłyną na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS od 2022 r.?

Od nowego roku zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r. Zmiany podatkowe Do najważniejszych zmian po podatek, emerytura, renta, podatek, (...)

Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wchodzi w życie w zasadzie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Jakie spadki i darowizny dla bliskich nie będą już opodatkowane? Zwolnienie dla najbliższych Nowelizacja (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Jestem VAT-owcem. Mam zamiar zakończyć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie służby BHP w tych zakładach które nie muszą na etacie zatrudniać pracownika BHP. Działalność ta przestała być dla mnie opłacalna. Jednakże po zakończeniu tej działalności, (...)

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatnik jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze prawo własnościowe) przez ponad 5 lat. Planuje dokonać zamiany mieszkania na inne o bardzo zbliżonej wartości i z tego tytułu czynność podlega opodatkowaniu od różnicy wartości. Podatnik nie wyklucza dość szybkiej sprzedaży nowego (...)

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

W roku 2006 wraz z rodzeństwem odziedziczyliśmy gospodarstwo rolne. Podjęliśmy decyzję o spłacie jednego ze współwłaścicieli. Ponieważ kwota spłaty przekracza nasze możliwości finansowe, jesteśmy zmuszeni sprzedać część ziemi. Jak wygląda sprawa podatku od sprzedaży ziemi w tym przypadku? (...)

Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Czy podlega odliczeniu od opodatkowania dokonanie darowizny na rzecz niepublicznej uczelni wyższej? Co do zasady podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu kwot wskazanych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym darowizn przekazanych na cele: a) określone (...)

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego odnośnie opodatkowania oraz o podanie sposobu opodatkowania (...)

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o informacje na temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, czy prawdą jest, iż wydłużono okres graniczny dla ubiegających się o wcześniejszą emeryturę do końca 2007 roku? Faktycznie trochę się zmieniło z powodu podpisanej przez Prezydenta w drugiej połowie sierpnia zmianie (...)