e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo bankowe porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kredyt denominowany a dewizowy

  Bank udzielił mi kredytu we CHF znam kurs wg. jakiego przeliczono mi ten kredyt znam wartość kredytu we frankach, wpływ na moje konto jest w PLN. Harmonogram spłat rat kapitałowych jak i odsetek (...)

  Kredyt denominowany a dewizowy
 • Wymagalność roszczenia z umowy rachunku bankowego

  Bank pozwał osobę do sądu za niezapłacenie należności wynikających z umowy rachunku bankowego. Okres przedawnienia, jak wiadomo, wynosi 2 lata. Regulamin konta stanowi że wymagalność kwoty staje (...)

  Wymagalność roszczenia z umowy rachunku bankowego
 • Przedawnienie roszczeń z debetu bankowego

  Moja znajoma miała konto na którym jest niedozwolone saldo debetowe. Debet ten powstał 11 czerwca 2005 r. Bank wezwał znajomą do zapłaty kilka dni po stwierdzeniu niedoboru na koncie, jednak znajoma (...)

  Przedawnienie roszczeń z debetu bankowego
 • Bankowy tytuł egzekucyjny

  Mój kolega posiadał kredyt nieodnawialny ze spłata do 15.02.2006 r. Przy podpisaniu umowy podpisał klauzulę o dobrowolnym wystawieniu tytułu egzekucyjnego także do 15.02.2006 r. Oczywiście nie (...)

  Bankowy tytuł egzekucyjny
 • Przedawnienie opłat za prowadzenie rachunku

  Kilka lat temu (w 2000 r) zostały uruchomione w jednym banku 2 rachunki: firmowy i osobisty. W trakcie ich prowadzenia nie były na nich dokonywane żadne operacje z mojej strony (wpłaty, wypłaty, przelewy (...)

  Przedawnienie opłat za prowadzenie rachunku
 • Separacja a kredyt hipoteczny

  Bank, w którym staram się o kredyt hipoteczny odmówił udzielenia kredytu z uwagi na to, że mam orzeczoną separację a nie rozwód. Czy z punktu widzenia kredytodawcy fakt, iż potencjalny kredytobiorca (...)

  Separacja a kredyt hipoteczny
 • Zaświadczenie o zarobkach dla banku

  Pracownik poprosił o wystawienie zaświadczenia o zarobkach celem przedłożenia do banku wnioskując o kredyt. Formularz zaświadczenia zawiera klauzule "wynagrodzenie jest, nie jest obciążone z tytułów (...)

  Zaświadczenie o zarobkach dla banku
 • Bankructwo banku a kredyt

  Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo (...)

  Bankructwo banku a kredyt
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ochrona lokat

  Posiadam 3 lokaty po 3 000- zł w trzech różnych bankach (A,B,C). Czy w przypadku upadłości trzech różnych banków (A,B,C) w/w lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100 %?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ochrona lokat
 • Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

  Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy - Prawo bankowe, do dnia 31 grudnia 1997 r. bank mógł wszczynać egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego samemu nadając mu klauzulę wykonalności (...)

  Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego
 • Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

  W czasie trwania związku małżeńskiego udzieliłem poręczenia wekslowego swej żonie do kredytu bankowego na potrzeby jej działalności gospodarczej oraz poręczenia kredytu kupieckiego do firmy, (...)

  Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku
 • Składki na ZUS z prywatnego konta

  Składki na ZUS dotyczące prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpłacam z prywatnego (nie firmowego) konta bankowego. Czy grozi mi coś za to?

  Składki na ZUS z prywatnego konta
 • Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

  Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

  Zajęcie wspólnego rachunku bankowego
 • Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

  Umowa kredytowa zawarta w 2004.10.06 r. Umowa kredytu została zawarta na okres 22 miesięcy. Przed ponad połowę okresu kredytowania kredyt był spłacany terminowo. Niestety później były problemy (...)

  Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej
 • Reprezentacja w spółce jawnej

  W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Czy po podpisaniu umowy spółki rejestrację w KRS, a także w urzędzie skarbowym oraz w urzędzie statystycznym oraz konto bankowe może być założone przez (...)

  Reprezentacja w spółce jawnej
 • Oddział a przedstawicielstwo banku

  Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku?

  Oddział a przedstawicielstwo banku
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

  Czy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w sierpniu 2005 bez uiszczenia opłaty skarbowej 15 zł upoważnia do wypłaty pieniędzy przez bank?

  Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 • Dziedziczenie przez konkubentów

  Od kilku lat żyję w konkubinacie. Mój partner ma dziecko (10 lat) z poprzedniego związku. Kilka lat temu kupiliśmy wspólnie działkę (współwłasność 50/50), a następnie zaciągnęliśmy kredyt (...)

  Dziedziczenie przez konkubentów
 • Kredyt dla osoby chorej psychicznie

  Siostra moja jest osobą niepełnosprawną (chora psychicznie). Pod namowa przyjaciela-oszusta wzięła dla niego na swoje nazwisko 2 pożyczki w banku i kupiła mu komórkę, po czym przyjaciel jej zniknął. (...)

  Kredyt dla osoby chorej psychicznie
 • Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

  Karta kredytowa została wydana w styczniu 2003 r. i wtedy też został uruchomiony kredyt. Po wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego salda i braku jakiejkolwiek spłaty umowa kredytowa została rozwiązana (...)

  Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego
 • Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

  Zamierzam nabyć nieruchomość, która jest własnością jednoosobowej spółki z o.o. Powyższa nieruchomość obciążona jest hipoteką na rzecz banku, dłużnikiem osobistym nie jest jednak spółka, (...)

  Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką
 • Upoważnienie do konta bankowego od umierającego

  Właściciel konta jest nieprzytomny, w stanie agonalnym, niezdolny do czynności prawnych. Pracownicy banku wiedzą o tym. Pojawia się pełnomocnik, który chce zakończyć procedurę złożenia pełnomocnictwa, (...)

  Upoważnienie do konta bankowego od umierającego
 • Dziedziczenie środków z rachunku wspólnego

  Pracownica ma (miała?) ze zmarłą siostrą matki wspólne konto bankowe, na którym w listopadzie br. kończy się lokata terminowa. Jeśli w listopadzie pracownica pobierze z tego konta pieniądze, (...)

  Dziedziczenie środków z rachunku wspólnego
 • Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi

  Kiedyś odpowiedzieli Państwo: "Niestety wierzyciel sam nie może wystąpić do banku z żądaniem ujawnienia co jest przedmiotem zabezpieczenia w zawartej z klientem banku umowie kredytowej. Taka bowiem (...)

  Ujawnienie tajemnicy bankowej komornikowi
 • Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej

  Byłem posiadaczem karty kredytowej wydanej przez bank. W 2001 lub 2002 przestałem spłacać z niej zadłużenie. Ile wynosi termin przedawnienia długu powstałego w wyniku zaprzestania spłaty zadłużenia (...)

  Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej
 • Wydruk potwierdzenia przelewu a ZUS i US

  Założyłem konto firmowe w X (prowadzę sklep). Czy potwierdzenia przelewów do ZUS i US mogę dołączać do dokumentów (nie ma pieczątki banku) - jest natomiast adnotacja dokument elektroniczny - (...)

  Wydruk potwierdzenia przelewu a ZUS i US
 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej umowy z bankiem, by "niebanki" (...)

  Karty płatnicze
 • Przejęcie długu - kredytu hipotecznego

  Mój mąż jest kilkuletnim hazardzistą. Dwa lata temu kupiliśmy mieszkanie za kredyt hipoteczny. Wzięliśmy go na 30 lat. W chwili obecnej jedynym żywicielem rodziny jest mąż. Ja mam zasądzone (...)

  Przejęcie długu - kredytu hipotecznego
 • Przelew pieniędzy z zagranicy

  Pieniądze są przelewane z zagranicy. Jaki urząd monitoruje przelewy z zagranicy? Od jakich kwot przelew jest monitorowany?

  Przelew pieniędzy z zagranicy
 • Przeniesienie własności jednostek funduszu

  Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie?

  Przeniesienie własności jednostek funduszu
 • Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

  Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z (...)

  Niezgodność konta z danymi adresata przelewu
 • Nagrania z kamery przy bankomacie

  Jestem posiadaczem karty płatniczej, lecz niestety karta moja została skradziona i dostała się w ręce osoby, która przez okres kilku miesięcy dokonywała wypłat dużych kwot, z bankomatów, o czym (...)

  Nagrania z kamery przy bankomacie
 • Wypłaty w razie śmierci posiadacza rachunku

  Czy w obecnie obowiązującej ustawie Prawo Bankowe istnieje Art.57 ust.4?

  Wypłaty w razie śmierci posiadacza rachunku
 • Prowizja tytułem wcześniejszej spłaty kredytu

  Dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego mi przez bank na kupno domu. Czy w umowie kredytu hipotecznego bank może sobie zażyczyć dowolnie wysokiej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

  Prowizja tytułem wcześniejszej spłaty kredytu
 • Żądanie banku wydania rzeczy wziętej na kredyt

  W sierpniu ubiegłego roku zmarł mój tata. Ponieważ nie mieliśmy żadnego spadku typu: mieszkanie, samochód, jedynie kredyty zaciągnięte przez tatę, mama, ja i brat zrzekliśmy się w ustawowym (...)

  Żądanie banku wydania rzeczy wziętej na kredyt
 • Poddanie się egzekucji bankowej

  Zaciągnąłem przed rokiem kredyt, którego nie jestem w stanie obecnie spłacać. Jestem emerytem. Otrzymałem z firmy windykacyjnej wezwane do zapłaty. W wezwaniu tym jest zapis, że "zgodnie z warunkami (...)

  Poddanie się egzekucji bankowej
 • Rozliczenia z podmiotami UE- prawo dewizowe

  Jestem przedsiębiorcą-osobą fizyczną. Sprzedaję towary podmiotom z UE. Zapłatę otrzymuję w gotówce, a więc nie na rachunek bankowy, w walucie Euro lub w walucie oficjalnej kraju UE, jeżeli w (...)

  Rozliczenia z podmiotami UE- prawo dewizowe
 • Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

  Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, (...)

  Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego
 • Poręczenie cudzoziemca za kredyt mieszkaniowy

  Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Mam obywatelstwo polskie i angielskie, ale mieszkam w Anglii. Chcę zaciągnąć kredyt w jednych z banków (polskim lub zagranicznym, ale zarejestrowanym w Polsce). (...)

  Poręczenie cudzoziemca za kredyt mieszkaniowy
 • Wpis hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu

  W grudniu 2001 roku bank udzielił mi walutowego kredytu hipotecznego w wysokości ok. 32 000 USD, na spłatę kredytu otrzymanego w innym banku na budowę domu. Jedną z form zabezpieczenia kredytu był (...)

  Wpis hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu

1

...

3

4

5

6

7

...

9