Prawo bankowe

Elementy umowy kredytu

Elementy umowy kredytu

Jakie elementy powinna obejmować umowa kredytu?

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

Bardzo bym prosił o przesłanie mi wzoru wniosku o usunięcie mojej historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej. Z góry dziękuję.

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Czy mogę usunąć swoją historię kredytowa z BIK jeżeli nadal mam zaległości do spłacenia?

Jak zamknąć konto bankowe?

Jak zamknąć konto bankowe?

Chciałbym zamknąć konto bankowe. Jakie kroki trzeba przedsięwziąć?

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

Wniosek do banku o wypis z MIG BR.

W 2010 roku wziąłem kredyt na remont mieszkania. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się w trakcie i miałem problem ze spłatą kredytu. Na szczęście w 2014 roku udało mi się spłacić (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem (...)

Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

Za zgodą mojego brata, chciałabym uzyskać pełnomocnictwo w banku w którym spłaca kredyt. Mój brat obecnie nie jest w stanie zajmować się swoimi finansami, gdyż przebywa w pracy za granicą. Jak (...)

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

Zażalenie na postanowienie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Zażalenie na postanowienie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Mój mąż odziedziczył spadek po śmierci matki. Jego mama zmarła w roku 2008 roku. Okazało się że miała kredyt. Teraz (w 2013 r.) mąż dostał zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany (...)

Podpis elektroniczny w bankowości elektronicznej

Podpis elektroniczny w bankowości elektronicznej

Dysponuję podpisem elektronicznym zgodnym z art. 78 § 2 k.c. Ostatnio zmieniłem numer telefonu, który służy do potwierdzania przelewów kodami sms i chciałem zaktualizować go w banku. Wysłałem (...)

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich bankach, w których dłużnik (...)

Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania kredytu) będącej wynikiem (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie (...)

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje (...)

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie (...)

Ulotki z banknotami

Ulotki z banknotami

Chciałem wydrukować ulotki. Na awersie umieścić frontową stronę banknotu polskiego z pionową linią zawierającą adres internetowy firmy. Na rewersie reklama. Drukarz powiedział, że w Polsce (...)

Zakres obowiązku informacyjnego przy udzielaniu kredytu konsumenckiego

Zakres obowiązku informacyjnego przy udzielaniu kredytu konsumenckiego

Jakich informacji powinien udzielić kredytodawca konsumentowi zaciągającemu kredyt?

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

W jakich przypadkach można mówić o kredycie konsumenckim?

Elementy umowy kredytu bankowego

Elementy umowy kredytu bankowego

Jakie elementy powinna określać umowa kredytu bankowego?

Charakter umowy kredytu bankowego

Charakter umowy kredytu bankowego

Jaki jest charakter prawny umowy kredytu bankowego?

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu, by była zgodna z przepisami ustawy prawo bankowe?

Spłata kredytu, zaciągniętego bez zachowania formy pisemnej

Spłata kredytu, zaciągniętego bez zachowania formy pisemnej

Czy bank może domagać się spłaty kredytu, który został zaciągnięty bez zachowania formy pisemnej?

Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu bankowego

Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu bankowego

Witam. Jestem żonaty. Czy dla zawarcia umowy kredytu bankowego muszę uzyskać zgodę małżonki?

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie elementy powinny się znaleźć w treści bankowego tytułu egzekucyjnego?

Wypłata środków przez BFG

Wypłata środków przez BFG

Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Wysokość gwarancji z BFG

Wysokość gwarancji z BFG

Chciałbym założyć w banku lokatę na kwotę przewyższającą górny próg gwarancji BFG. Słyszałem, że w przypadku zakładania lokaty wspólnej można objąć gwarancją wyższą kwotę. Chciałbym (...)

Zatrudnianie członków rodzin w bankach

Zatrudnianie członków rodzin w bankach

Czy prawo bankowe zabrania zatrudniania w bankach członków rodzin?

Elementy nadzoru nad rynkiem finansowym

Elementy nadzoru nad rynkiem finansowym

Jakie elementy obejmuje nadzór nad rynkiem finansowym?

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank (...)

Obciążenie hipoteką mieszkania - spłata pożyczki

Obciążenie hipoteką mieszkania - spłata pożyczki

Mam zaciągniętą pożyczkę w banku, którą z trudem spłacam. Obecnie posiadam wykupione mieszkanie własnościowe. Czy istnieje możliwość zwrócenia się do banku o obciążenie niespłaconą kwota (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe

Odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe

Co miesiąc uiszczam opłatę za karty kredytowe oraz mam inne zobowiązania w banku. Co w przypadku mojej śmierci? Napisałem testament, który uprawomocnia się w sądzie po złożeniu odpowiednich (...)

Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

Jakie przepisy są podstawą działania Biura Informacji Kredytowej?

Elementy umowy kredytu

Elementy umowy kredytu

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu bankowego?

Pojęcie bezprawności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Pojęcie bezprawności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

Jak należy rozumieć pojęcie bezprawności, na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego?

Dane, zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej

Dane, zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej

Jak często uaktualniane są dane, zamieszczone w Biurze Informacji Kredytowej?

Legitymacja bierna w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Legitymacja bierna w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Kto posiada legitymację bierną w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone?

Umowa kredytu a Prawo bankowe

Umowa kredytu a Prawo bankowe

Czym w świetle ustawy Prawo bankowe jest umowa kredytowa?

Klauzula wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego

Klauzula wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd mógł nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu?

Zniszczenie drzew owocowych

Zniszczenie drzew owocowych

Posadziłam na swojej działce drzewa owocowe. Niestety sąsiad je zniszczył. Jakie roszczenia z Kodeksu cywilnego przysługują mi w zaistniałej sytuacji?

Naśladowanie gotowego produktu

Naśladowanie gotowego produktu

Czym jest naśladowanie gotowego produktu w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Przeciwko komu może zostać wydany bankowy tytuł egzekucyjny?

Wstrzymanie dopłat do kredytu rodzina na swoim

Wstrzymanie dopłat do kredytu rodzina na swoim

W jakich przypadkach mogą zostać wstrzymane dopłaty do kredytu zaciągniętego na warunkach programu Rodzina na swoim?

Program Rodzina na swoim

Program Rodzina na swoim

Jakie udogodnienia są przewidziane dla kredytobiorcy w ramach programu Rodzina na swoim?

Charakter prawny umowy kredytu

Charakter prawny umowy kredytu

Jaki jest charakter prawny umowy kredytu?

Rodzaje czynności bankowych

Rodzaje czynności bankowych

Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne