Prawo bankowe

Legitymacja bierna w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Legitymacja bierna w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Kto posiada legitymację bierną w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone?

Umowa kredytu a Prawo bankowe

Umowa kredytu a Prawo bankowe

Czym w świetle ustawy Prawo bankowe jest umowa kredytowa?

Klauzula wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego

Klauzula wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd mógł nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu?

Zniszczenie drzew owocowych

Zniszczenie drzew owocowych

Posadziłam na swojej działce drzewa owocowe. Niestety sąsiad je zniszczył. Jakie roszczenia z Kodeksu cywilnego przysługują mi w zaistniałej sytuacji?

Naśladowanie gotowego produktu

Naśladowanie gotowego produktu

Czym jest naśladowanie gotowego produktu w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Przeciwko komu może zostać wydany bankowy tytuł egzekucyjny?

Wstrzymanie dopłat do kredytu rodzina na swoim

Wstrzymanie dopłat do kredytu rodzina na swoim

W jakich przypadkach mogą zostać wstrzymane dopłaty do kredytu zaciągniętego na warunkach programu Rodzina na swoim?

Program Rodzina na swoim

Program Rodzina na swoim

Jakie udogodnienia są przewidziane dla kredytobiorcy w ramach programu Rodzina na swoim?

Charakter prawny umowy kredytu

Charakter prawny umowy kredytu

Jaki jest charakter prawny umowy kredytu?

Rodzaje czynności bankowych

Rodzaje czynności bankowych

Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

Odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna asesora notarialnego

Odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna asesora notarialnego

Jak wygląda odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna asesora notarialnego?

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Jakie rodzaje rachunków bankowych mogą prowadzić banki?

Przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby fizycznej

Przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby fizycznej

Jakie są przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby fizycznej?

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa

Czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat danego przedsiębiorstwa może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji?

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym

Na czym, według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polega nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym?

Dane osobowe, których definicję zawiera ustawa o ochronie danych osobowych

Dane osobowe, których definicję zawiera ustawa o ochronie danych osobowych

Czym są dane osobowe, których definicję zawiera ustawa o ochronie danych osobowych?

Elementy umowy rachunku bankowego

Elementy umowy rachunku bankowego

Jakie elementy winny znaleźć się w umowie rachunku bankowego?

Losy roszczenia cywilnego

Losy roszczenia cywilnego

Co dzieje się z roszczeniem cywilnym w przypadku przerwania biegu jego przedawnienia?

Dochodzenie należności za wykonaną usługę

Dochodzenie należności za wykonaną usługę

Witam. Pewne przedsiębiorstwo domaga się ode mnie zapłaty za usługę, którą rzekomo zamówiłem 4 lata temu i wtedy też miałem za nią zapłacić. W jaki sposób mogę uniknąć zapłaty długu, (...)

wykładnia, językowa, przepis, prawa

wykładnia, językowa, przepis, prawa

Czy w sytuacji zastosowania wykładni językowej przepisu prawa, konieczne jest powoływanie się na inne metody wykładni?

Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Rodzaje urządzeń melioracyjnych według ustawy Prawo wodne

Jakie rodzaje urządzeń melioracyjnych przewiduje ustawa Prawo wodne?

Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Czy trasat, który spłacił kredyt, może żądać wydania weksla, czy bank może zachować weksel na zabezpieczenie innego zobowiązania?

Weksel jako zabezpieczenie kredytu

Weksel jako zabezpieczenie kredytu

Czy weksel może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Umowa kredytu w prawie bankowym

Umowa kredytu w prawie bankowym

Jak ukształtowana jest umowa kredytu w prawie bankowym?

Umowa kredytu konsumenckiego

Umowa kredytu konsumenckiego

Na czym polega umowa kredytu konsumenckiego?

Umowa kredytu zawarta przez małżonków

Umowa kredytu zawarta przez małżonków

Jak przedstawia się kwestia spłaty kredytu przez oboje małżonków po orzeczeniu rozdzielności majątkowej?

Umowa kredytu

Umowa kredytu

Na czym polega umowa kredytu?

Elementy umowy kredytowej

Elementy umowy kredytowej

Jakie elementy powinny się znaleźć w umowie kredytowej zawieranej przez banki?

Umowa kredytu

Umowa kredytu

Co powinna zawierać umowa kredytu?

Sąd właściwy dla orzekania o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej

Sąd właściwy dla orzekania o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej

Jaki sąd jest właściwy dla orzekania o ubezwłasnowolnieniu osoby fizycznej?

Wypłata z rachunku bankowego należącego do zmarłego spadkodawcy

Wypłata z rachunku bankowego należącego do zmarłego spadkodawcy

Jakich wypłat z rachunku zmarłego posiadacza powinien dokonać bank prowadzący rachunek?

Tajemnica bankowa a postępowanie spadkowe

Tajemnica bankowa a postępowanie spadkowe

Czy bank ma obowiązek udostępnienia informacji spadkobiercom o stanie rachunków zmarłego spadkodawcy?

Warunki określane w umowie kredytowej

Warunki określane w umowie kredytowej

Jakie warunki powinna określać zawarta z bankiem umowa kredytu?

Ocena zdolności kredytowej przez bank

Ocena zdolności kredytowej przez bank

W jaki sposób bank ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy?

Wypowiedzenie umowy kredytu w przypadku utraty zdolności kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytu w przypadku utraty zdolności kredytowej

Czy bank może wypowiedzieć mi umowę kredytu, jeżeli utraciłem zdolność kredytową?

 Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank

Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank

Jak powinien wyglądać bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank?

Dokonanie przelewu wierzytelności przez wierzyciela

Dokonanie przelewu wierzytelności przez wierzyciela

Według jakich zasad możliwe jest dokonanie przelewu wierzytelności przez wierzyciela?

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Co oznacza zdolność kredytowa?

Umowa kredytu - definicja

Umowa kredytu - definicja

Jak należy definiować umowę kredytu?

Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

1

2

3

4

5

...

9

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Google Ads pobiera środki z konta. Podejrzenie oszustwa.

14.7.2021 przez: julkabelcik6@gmail.com

Kupie legalne prawo jazdy

28.6.2021 przez: Pawelmencel

Wcześniejsza splata pożyczki w Loanme

22.6.2021 przez: prodigyant

Financial assistance

18.6.2021 przez: YOUNGKIZZY01