e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie od decyzji

Odpowiedzi w temacie (0)

boxane

30.3.2020

Burmistrz miasta wydał 15 lipca 2016 r. w stosunku do podatnika decyzję ustalającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r., w której zmienił decyzję z 3 lutego 2016 r. w ten sposób, że wymiar podatku uległ zwiększeniu. W uzasadnieniu wyjaśniono, że zmiana wysokości podatku nastąpiła w związku ze zmianą stanu faktycznego. Burmistrz określając podstawę swojego działania powołał się na art. 254 OP, tj. po doręczeniu decyzji nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych. Powołując się na zebrany w sprawie materiał dowodowy organ I instancji ustalił, że będący podstawą wymiaru podatku tzw. ?budynek pozostały? o powierzchni 120 m2 został rozebrany, a w dniu 30 grudnia 2015 r. zakończona została na jego miejsce budowa nowego budynku handlowo-usługowego o powierzchni 250 m2 wraz z budowlą w postaci ogrodzenia i utwardzonego placu. W tej sytuacji, zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 2 i art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaistniała w ocenie organy podatkowego uzasadniona podstawa do zmiany decyzji wymiarowej ustalającej wysokość podatku od nieruchomości. Próbuję napisać odwołanie jako pełnomocnik procesowy strony podnosząc, iż organ naruszył przepisy prawa materialnego poprzez ich błędną wykładnię, a także przepisów prawa procesowego poprzez nierozpoznanie całości materiału dowodowego. Strona nie zgadza się ze zmianą decyzji, ponieważ ich zdaniem budowa zakończyła się dopiero w 2016 r. to za ten rok nie muszą jeszcze płacić podatku od nowego budynku. Pozwolenie na użytkowanie budynku zostało wydane przez Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w K. decyzją z dnia 17 stycznia 2016 r., w związku z czym zobowiązanie podatkowe powinno być ustalone dopiero od dnia 1 stycznia 2017 r., a nie jak orzekł organ od 1 stycznia 2016 r. Naruszenie przepisów prawa procesowego uzasadniłem art. 187 § 1 OP oraz art. 122 zw. z art 187 OP. Nie wiem jak uzasadnić naruszenie prawa materialnego. Czy powinno mieć to związek z tym, że jest to budynek handlowo-usługowy i do jego użytkowania niezbędne jest posiadania pozwolenia na użytkowanie? Podatek od nieruchomości może być wymierzony gdy budowa została zakończona, w poleceniu nie ma żadnego dowodu na to kiedy faktycznie miało to miejsce, czy da się wykorzystać w jakiś sposób stwierdzenie " ich zdaniem budowa zakończyła się dopiero w 2016 r"? Przepraszam, jeśli moje pytania są trywialne, ale nie jestem prawnikiem, a nie wiem jak to i szukam pomocy.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM