Sąd polubowny

Odpowiedzi w temacie (0)

Herod2007

24.11.2011

Mam pytanie dotyczące posętpowania przed sądem polubownym. Otóż jak wiadomo zapis na sąd polubowny nie wyklucza możliwości wniesienia pozwu do sądu państwowego, jednak sąd odrzuci pozew, jeśli pozwany podniesie zarzut istnienia takiego zapisu między stronami. Pozwany mui to jednak zrobić przed wdaniem się wspó co do istoty sprawy, zatem przed merytorycznym odniesieniem się do roszczeń powoda. Nie może tego zrobić w odpowiedzi na pozew, która jest właśnie takim wdaniem się w spór co do istaty sprawy. Kiedy i jak zatem pozwany ma skutecznie zgłosić ten zarzut?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: