Zakładowa organizacja związkowa

Odpowiedzi w temacie (1)

-

17.4.2001

W moim zakładzie nie działa żaden związek zawodowy od 3 lat (z naszej woli). Od kilku miesięcy 3 pracowników zapisało się do "S", składając deklaracje w jakiejś organizacji na zewnątrz zakładu. Obecnie Zarząd Regionu żąda dla nich praw zakładowej organizacji związkowej - decydowania o podziale funduszu socjalnego, delegowania społecznego inspektora pracy itp. Czy rzeczywiście mogą? Zakład liczy ponad 60 pracowników. W ustawie nie znalazłem zapisu co to znaczy zakładowa organizacja związkowa, jak powinna się - że tak powiem - zalogować w zakładzie, ilu powinna mieć członków, żeby była faktycznie zakładową. Gdzie znaleźć jakieś konkrety na ten temat? Proszę o pomoc! Edward
(elkom)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

marcink

2001-04-23 02:34:13

Ustawa o związkach zawodowych istotnie nie reguluje minimalnej liczebności członkow zakladowej organizacji związkowej. Taka regulacja może byc w statucie związku zawodowego. Poza tym proszę pamiętać, że jeśli chętnych do założenia zakładowej organizacji jest za mało, wyjściem może być utworzenie międzyzakładowej organizacji związkowej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o organizacji zakładowej (art. 34 ustawy) Marcin

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

 • 8.12.2004

  Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

  Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia co najmniej (...)

 • 12.9.2018

  Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówione (...)

 • 29.7.2018

  Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

  Komisja pojednawcza to specjalny organ ochrony prawnej, powołany do ugodowego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Jest to organ tworzony w zakładzie pracy fakultatywnie, (...)

 • 28.8.2017

  Jak sporządzić plan urlopów?

  Udzielenie urlopu pracownikowi nie sprowadza się jedynie do zaakceptowania wniosku urlopowego, ale jest o wiele bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników. (...)