e-prawnik.pl Porady prawne

Środki trwałe.

Pytanie:

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Środki trwałe.

2.8.2013

Stosownie do treści art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1)   budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)   maszyny, urządzenia i środki transportu,

3)   inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

 

Powyższy przepis zawiera szereg warunków, które muszą zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały:

 

1. przedmiot taki musi stanowić własność lub współwłasność podatnika

2. środek trwały powinien być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania

3. przewidywany okres używania środka trwałego powinien być dłuższy niż rok

4. środek trwały musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą bądź też oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu finansowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ