e-prawnik.pl Porady prawne

Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Jestem w ósmym miesiącu ciąży, a mąż zostawił mnie 3 miesiące temu. Wystąpiłam z pozwem o alimenty na moją rzecz. Mąż dostarczył zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy (miesięczne wynagrodzenie netto 4.200 zł). Miesiąc przed sprawą zawarł nową umowę o pracę z tym samym pracodawcą, jednak w innej instytucji z nowymi warunkami płacowymi, tj. 1300 zł netto. Sąd zasądził na moją rzecz 600 zł alimentów. Po urodzeniu dziecka (we wrześniu) chcę wnieść sprawę o alimenty na dziecko. Będę walczyła o jak największą kwotę. Ponieważ mąż już w tej chwili uchyla się od płacenia, udałam się do jego pracodawcy, który zobowiązał się wypłacać mi bieżące alimenty na mnie. Wiem, iż kwota, jaką mogę egzekwować nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia męża, co w w przypadku jego poborów osiągnie sumę 780 zł. Jeżeli sąd zasądzi alimenty na dziecko, to obawiam się, że alimenty na mnie i na dziecko przekroczą tą kwotę, tj. 780 zł. Załóżmy, że uda mi się wywalczyć 500 zł na dziecko. Łącznie powinnam wówczas dostawać 1.100 zł, co będzie przekraczało 60 % jego wynagrodzenia, a na pewno nie będzie z własnej woli płacił mi alimentów. Wyegzekwować będę mogła tylko tą kwotę, tj. 780 zł. Co stanie się z różnicą? Będzie rósł mu dług względem mnie, ale czy będę miała szansę kiedykolwiek wyegzekwować ten dług od męża? Czy na przykład różnicę między 1.100 zł a 780 zł (możliwe do potrącenia) będzie mógł wypłacić mi bank alimentacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie zamieszkałej w Polsce, dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu, jeżeli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub częściowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres od czerwca danego roku do końca maja następnego roku nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości alimentów bieżąco ustalanych przez sąd, jednakże nie wyższej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym była mowa wyżej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują osobie, która: - otrzymuje pełne utrzymanie z funduszów państwowych lub społecznych, a w szczególności odbywa czynną służbę wojskową lub spełnia zastępczo obowiązek tej służby, przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę oraz zaspokajającej niezbędne potrzeby, jeżeli za jej pobyt rodzina nie ponosi odpłatności, - jest uprawniona, zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, do zasiłków pieniężnych przewidzianych dla dzieci żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojekowej, zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, - po osiągnięciu pełnoletności nie kształci się w szkole i nie jest uznana za osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub nie posiada orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chyba że ukończyła 50 lat. Jeżeli spełnia Pani (Pani dziecko) warunki do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego to będzie należało zgłosić wniosek o wypłatę śwaidczeń, co do których egzekucja będzie niemożliwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ