Doręczenie weksla in blanco

Pytanie:

Posiadam weksel in blanco, chcę go wypełnić, ale wiem ze dłuznik nie odbierze listu i wiem ze wróci wezwanie do zapłaty z adnotacja awizowano. Czy mozna uwazać, że wezwanie zostało doręczone skutecznie? Druga kwestia, jeśli jest to weksel in blanco, to z jaką datą powinienem go wystawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Weksel za okazaniem jest płatny przy przedstawieniu. Co do zasady powinien on być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Przedstawienie do zapłaty musi nastąpić w miejscu płatności weksla. Jeżeli więc miejscem płatności ma być miejsce siedziby wystawcy weksla, to w tej miejscowości wierzyciel musi przedstawić oryginał wypełnionego weksla i wezwać dłużnika do zapłaty. Miejsce płatności pozostanie niezmienne nawet mimo zmiany siedziby.

Jeżeli weksla za okazaniem nie przedstawiono do zapłaty w terminie, wówczas gaśnie odpowiedzialność wekslowa wszystkich, z wyjątkiem odpowiedzialności akceptanta (przy wekslu trasowanym) oraz wystawcy (przy wekslu własnym). Nie przedstawienie weksla do zapłaty nie pozbawia posiadacza do uzyskania nakazu zapłaty. Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę albo nawet nakazu zapłaty nie jest równoznaczne z wezwaniem do zapłaty, bowiem nie jest połączone z okazaniem oryginału weksla. Zobowiązany z weksla jest w zwłoce dopiero od momentu przedstawienia weksla do zapłaty.

Data wystawienia weksla powinna odpowiadać dacie jego wystawienia (uzupełnienia).

Co do formy wezwania to powinna być połączona z faktycznym przedstawieniem do zapłaty wraz z wezwaniem do uregulowania należności. Nie wydaje się możliwe przedstawienie do zapłaty listem poleconym, bowiem musiałby on zawierać również wypełniony weksel co jest ryzykowne. Zatem taki list polecony może być wezwaniem do zapłaty ale nie przedstawieniem do zapłaty w rozumieniu prawa wekslowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

NA SKÓTY